Hopp til hovedinnholdet

Er innkrevingen lovlig?

Annet 17 år
 

Spørsmål

Jeg er elev ved en vgs skole i Oslo og fått faktura om PC-betaling fordi ifølge Oslo kemnern MÅ alle elever leie PC og også da betale for den. Men hvis ingen foresatte har signert på en kontrakt har de da lov til på kreve inn et beløp fordi alle elver "MÅ" betale for en PC. Og det foreligger en kontrakt, men det er verken helt korrekt navn på lånetaker, korrekt adresse, og noe av infoen i lånekontrakten er heller ikke riktig. Det står f.eks. at jeg har lånt en PC av merke HP, mens jeg f.eks. har lånt en annen og at kontrakten gjelder skoleåret 18/19, men helt nederst så står det at PCen skal leveres inn ved skoleslutt i 2016 (i fortid), og jeg som er 17 år har ikke signert og hvis man var under 18 år så skulle foresatte også signere, men signaturen som ble skrevet på feltet der foresatte skulle signere tilhørte ingen av mine foresatte. Og egenandelen som sto på kontrakten er heller ikke lik den jeg fikk. Foresattes navn skulle skrives i blokkbokstaver også. Er innkrevingen lovlig?

Besvart 10.02.2019 21:54
 

Svar
Hei

Det høres ut som du mener leiekontrakten din er ugyldig. Det er vanskelig for oss å gå konkret inn i dette, så jeg vil anbefale at du tar det opp med skolen eller de som krever inn pengene. 

Videregående opplæring skal være gratis for elevene og foreldrene. Det betyr at elevene har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den. I opplæringsloven § 3-1 (niende ledd) står det hva gratisprinsippet i videregående skole betyr. Fylkeskommunen, som eier de videregående skolene, har ansvar for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr. 

Skolen kan likevel kreve at elever dekker enkelte kostnader ved opplæringen. Det kan være til individuelt utstyr som er nødvendig i skolehverdagen. Lånekassen har et utstyrsstipend som kan bidra til å dekke utgifter av denne typen, som for eksempel leie av PC. På Lånekassens nettsider kan du lese mer om dette stipendet. 

Hvis du er usikker på hvilke rettigheter du har eller hvordan du skal gå frem i saken, kan du ta kontakt med elev- og lærlingombudet

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Ung.no - oppslagsverket for deg som er ung

Skjermdump ung.no juni 2018

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Les mer

Det skal være gratis å gå på skole

Skolebygning (www.colourbox.com)

Visste du at det skal være gratis å gå på skole i Norge? Aktiviteter i regi av skolen skal ikke koste deg eller foreldrene dine noe. Les mer om gratisprinsippet her.

Les mer

Hvem svarer på spørsmål om skole og utdanning?

Jente og skole

Har du spørsmål om skolen din, rettighetene dine, hvor du skal søke, spesielle tilpasninger, yrkesvalg eller hvilke muligheter som finnes? Disse kan hjelpe deg.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett