Hopp til hovedinnholdet

Moren min vil ikke skille seg fordi hun er redd for å miste barnet

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei. Vi har en dårlig situasjon hjemme som er skapt av min stefar. Min mor har ett barn med ham, men vil ikke fra skilsmisse fordi de har et barn sammen og hun vil ikke miste barnet. Er det mulig å få foreldreansvar selv om man er uten inntekt? Hvis ikke, finnes det noe regler på hva som skal til for å kunne få foreldreansvaret? Tusen takk for svar!

Besvart 09.04.2019 10:49
 

Svar
Hei

Takk for at du skriver til oss. 

Jeg forstår deg slik at moren din ikke vil skille seg fra stefaren din fordi hun er redd for at hun ikke vil få omsorgen for deres felles barn. 

Når to foreldre går fra hverandre, så er det i utgangspunktet opp til dem selv å lage en avtale om hvor barnet skal bo fast og hvor mye samvær det skal være mellom barnet og den av foreldrene som barnet ikke skal bo fast hos. Dette kan være alt fra samvær annenhver helg til samvær 50 prosent av tiden. Man kan også avtale delt fast bosted, som vil si at barnet skal ha fast bosted hos begge. Spørsmålet om fast bosted og samvær er noe annet enn foreldreansvar.  Det er vanlig at begge foreldrene har foreldreansvar, selv i tilfeller der den ene foreldren har svært lite samvær med barnet. 

Det kan være svært nyttig for foreldrene å be om hjelp på familievernkontoret. Der kan de få hjelp til å lage en avtale om bosted og samvær. 

Dersom foreldrene ikke kommer til enighet, kan det bli aktuelt å kontakte advokat. Domstolene behandler såkalte foreldretvister/barnefordelingssaker. Forhåpentligvis klarer likevel foreldrene, eventuelt med hjelp fra advokater, å bli enige om en løsning før det går så langt som til en rettssak. 

Det avgjørende for en slik sak etter barneloven er hvilken bosteds-og samværsordning som vil være til barnets beste. Det finnes en rekke momenter i denne vurderingen, f.eks. både barnets og foreldrenes personlige egenskaper og reaksjoner, barnets tilknytning til foreldrene, miljøet rundt foreldrene, foreldrenes mulighet til å gi barnet tilstrekkelig materiell og emosjonell omsorg, fremtidsutsikter, osv. 

Jeg forstår det slik at moren din er uten inntekt. Dette vil nok ikke i seg selv ha avgjørende betydning, det kommer som sagt an på en konkret vurdering av hvor barnet samlet sett vil få det best. Men det er klart at det er nødvendig med en form for inntekt dersom man skal ha et eget sted å bo og forsørge et barn. NAV kan evt. være behjelpelig i prosessen med å skaffe seg arbeid, les mer her

Jeg håper svaret var til hjelp for deg. 

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Barneloven

Tenåringsgutt (colourbox.com)

Barneloven regulerer blant annet foreldrenes plikter og ansvar for barna, og barnas rettigheter overfor foreldrene. Den gir deg blant annet rett til å bestemme selv i noen viktige spørsmål etter du har fylt 15 år.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett