Hopp til hovedinnholdet

Jeg ble bitt av naboens hund

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg ble bitt av naboens hund og anmeldte det ikke til politiet siden de allerede hadde lagt avtale om omplassering og siden de lovte å dekke mine utgifter. Hunden er omplassert men nå nekter de å betale for at jeg kan ha hunden min på kennel. Jeg har fått beskjed om å ikke gå på foten siden der har fått betennelse i såret. Kan jeg andelseier saken til politiet nå og kreve erstatning siden nå tar det mye lengre tid å få såret til å hele siden jeg jo må gå med min egen hund.

Besvart 02.09.2019 13:40
 

Svar
Hei

Takk for at du skriver til oss.

Du står helt fritt til å anmelde saken til politiet, men det er noe annet enn det å kreve erstatning. Jeg skal forklare nærmere om dette:

Politisak

Hvis politiet får informasjon om at en hund har angrepet eller skadet et menneske, så kan politiet vedta å avlive hunden. Dette står i hundeloven § 18. Vilkåret er at det ikke fremstår som et uforholdsmessig tiltak. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært tilstede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden, og hundens nytteverdi. 

Hundeeieren kan bli straffet med bøter eller fengsel inntil 6 måneder og bot bl.a. dersom vedkommende "forsettlig eller uaktsomt unnlater å forebygge eller avverge at hunden rettstridig angriper eller skader person"

Erstatning

Ifølge skadeerstatningsloven § 1-5 har dyreeiere plikt til å erstatte skade som dyret har voldt på person eller klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg. Dette gjelder uansett om dyreeieren hadde skyld i angrepet eller ikke. I tillegg til skadeerstatningsloven gjelder ulovfestede erstatningsrettslige regler. 

Du skriver at du vil ha erstatning fordi du er nødt til å gå på tur med din egen hund, slik at det tar lengre tid å få såret til å gro. Grunnen til at du må gå tur med hunden din er at eieren til hunden som bet deg ikke vil dekke utgiftene til å ha hunden din på kennel.

For å få erstatning må det i utgangspunktet foreligge et økonomisk tap som skal erstattes, som utgifter til behandling, tapt inntekt, tap i fremtidig erverv, osv. Tapet må også ha nær nok årsakssammenheng med skaden. Du skriver ikke noe om selve situasjonen der du ble bitt, hva som var foranledningen, etc. Det er også slik retten til erstatning kan falle bort eller reduseres dersom skadelidte (du) har medvirket til skaden som oppstod. 

At det tar lengre tid å få såret helet er nok ikke i seg selv noe som gir deg krav på erstatning. 

Fordi naboen din lovet å dekke utgiftene dine, kan du likevel forsøke å snakke med dem igjen og prøve å komme til en enighet. 

Lykke til!

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Ung.no - oppslagsverket for deg som er ung

Skjermdump ung.no juni 2018

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Les mer

Bruk Konfliktrådet

Hender (colourbox.com)

Konfliktrådet hjelper vanlige mennesker i en konfliktsituasjon, helt gratis. Meglere fra konfliktrådet hjelper deg å finne en løsning på alle typer konflikter - uten at det kommer på det ordinære rullebladet.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett