Hopp til hovedinnholdet

Kan politiet visitere deg naken med tvang ved fengsling?

Jente 20 år
 

Spørsmål

Det er en ting jeg har lurt på lenge. Hva skjer om man nekter å gjennomføre en naken visitasjon (når man skal i fengsel, ved mistanke om smugling, osv..)? Kan politi kle av deg med tvang? Eller er de da pliktig til å gjenomføre søke på andre måter som f.eks gjennom rønken? Naken kroppsvisitering er en veldig stor ingripen i en persons privatliv, og kan gjøre veldig stor skade på personen som blir utsatt for dette. Jeg vet at jeg selv ville ha blitt så nedverdiget og ødelagt av ett slikt søk at livet mitt ville ha blitt permanent ødelagt, da jeg har store komplekser ved egen kropp (har ikke tenkt å gjøre noe ulovelig, men er sykt redd for å bli utsatt for dette f.eks når jeg er ute og reiser i land som er kjent for mye narko, eller i tilfelle jeg skulle havne i varetekt). Kan man nekte fysisk visitasjon (uten på klærne går greit, men absolutt ikke naken!), og kreve rønken eller andre metoder som ikke krever at man må kle seg naken foran noen, eller å sitte på huk over speil?

Besvart 03.09.2019 13:51
 

Svar
Hei

Det er forskjellige situasjoner, hvor politi eller kriminalomsorgen har adgang til å foreta en ransaking, visitering eller kroppsvisitering. 

I straffeprosessloven § 195 heter det: "Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan det foretas ransaking av hans person dersom det er grunn til å anta at det kan føre til oppdagelse av bevis eller av ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i." 

Dette vil være aktuelt ved politiets pågripelse av en person hvor det er snakk om ferske spor og nødvendig å sikre spor og bevis umiddelbart. 

Dersom det er snakk om å bli satt i politiarresten, har politiet adgang til kroppsvisitering, som er hjemlet i politiloven § 10 tredje ledd: 

"Personer som settes i arrest, kan fratas alle gjenstander som er egnet til å skade vedkommende selv eller andre. Hvis den innbraktes tilstand eller forholdene i arresten tilsier det, kan vedkommende også fratas penger og andre gjenstander, slik at de ikke blir ødelagt eller kommer bort." 

Dersom man nekter, så vil det bli gjennomført med tvang. 

Ransaking og visitasjon må være begrenset til det som er nødvendig; og man må kunne forvente at den blir gjennomført så skånsomt som mulig. Dersom du hele veien samarbeider med politiet, og de får tillit til at du ikke skjuler noe, så vil jo kanskje en visitasjon eller en ransaking nærmest bli overflødig av den grunn også. 

Husk at dette kun vil oppstå i en situasjon hvor en person mistenkes for å ha gjort noe straffbart. Politiet er da pålagt å beskytte både denne personen og andre mot eventuelle farlige gjenstander som personen er i besittelse av. 

Ved reise til utlandet, kan man i all hovedsak ta forhåndsregler og være forsiktig med sin egen bagasje. Det er i svært sjeldne tilfeller at det skjer at man helt tilfeldig og feilaktig blir beskyldt for illegal oppbevaring eller smugling av narkotika, selv om man leser om dette i media. 

Jeg ville ikke ha bekymret meg for dette, var jeg deg. Det er for eksempel viktigere å ta standpunkt til å ta avstand til all omgang med narkotika, eller å ta riktige valg som du kan stå inne for. 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Narkotikalovgivningen

RU§

All bruk, besittelse, omsetning og andre former for ulovlig omgang med narkotiske stoffer i Norge er ulovlig, dersom det ikke skjer etter foreskriving av lege. Norge er et av de landene i Europa som har de strengeste straffene for narkotika.

Les mer

Vær stolt av den kroppen du har!

Jente med skateboard (Colourbox)

Tenårene er en tid der kroppen forandrer seg mye. I løpet av noen få år utvikles kroppen fra barn til voksen, og det er normalt å føle på usikkerhet og sammenligne seg med andre.

Les mer

Zelda om kropp

Zelda © Lina Neidestam, distr. strandcomics.no

Fjerne hår eller ikke? Føler du press eller er det noe du ønsker selv? Husk det er DU som bestemmer over egen kropp og setter grensene.

Les mer

Selvfølelse og kroppspress

Trist jente ser seg i speilet (colourbox.com)

Fra vi er unge blir vi utsatt for ulike skjønnhetsidealer. På grunn av dette føler mange at de ikke er bra nok, og sliter med dårlig selvfølelse. Må det være sånn?

Av Emilie, ungdomsjournalist

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett