Hopp til hovedinnholdet

Hva er straffen for sex med søsken o.l.?

Jente 19 år
 

Spørsmål

Hei! Litt rart spørsmål kanskje, men er det egentlig straffbart å ha sex med et søsken eller forelder om begge er med på det og over 18? Og om man blir gravid med en nær slektning, blir man da tvunget til å ta abort med tanke på sykdommer barnet kan få? Jeg skjønner det er litt gråsone om hva som er incest og overgrep om en forelder har sex med barnet sitt på 18, men hva om f.eks. to steriliserte tvillinger på 45 år hadde sex med hverandre der begge parter var helt med på det? Og hva er i såfall straffen? Hilsen nysgjerrig jente som bare lurer

Besvart 14.09.2019 11:10
 

Svar
Hei

Straffeloven § 312 gjelder incest. Der står det: Med fengsel inntil 6 år straffes den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje eller får vedkommende til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Som slektning i nedstigende linje regnes biologiske og adopterte etterkommere.

Det er altså slektninger i relasjon foreldre/barn/barnebarn etc. som rammes av denne bestemmelsen om incest. 

I forarbeidene (begrunnelsen) til straffeloven står dette om bruk av bestemmelsen: Straffebudet rammer bare ascendenten (den eldre slektningen). Alder har ingen betydning for straffbarheten, men bestemmelsen anvendes i praksis ved overgrep mot mindreårige...  

Straffeloven § 313 gjelder søskenincest: Med fengsel inntil 1 år straffes den som har seksuell omgang med bror eller søster​ eller får vedkommende til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.  

I forarbeidene til den bestemmelsen står det litt om betydningen av frivillighet: I utgangspunktet er bestemmelsen utformet slik at straffansvaret rammer begge involverte. Hvis søsken over 15 år har frivillig seksuell omgang, vil altså begge kunne straffes etter bestemmelsen. Derimot er det ikke meningen at en person som blir tvunget, presset eller utnyttet til seksuell omgang av en søster eller bror selv skal rammes av bestemmelsen. Departementet finner det unødvendig å presisere dette i ordlyden.

I forarbeidene til § 314 om seksuell omgang mellom andre nærstående, står det at dersom den seksuelle omgangen ikke er frivillig, kan også straffelovens bestemmelse om f.eks. voldtekt komme til anvendelse.

Det er altså slik at bestemmelsene om incest også rammer de som frivillig har seksuell omgang med personer i nær slekt. 

Jeg er ikke kjent med at det finnes regler om tvungen abort i Norge. 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Ung.no - oppslagsverket for deg som er ung

Skjermdump ung.no juni 2018

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett