Hopp til hovedinnholdet

Jeg lurer på noe om tvang innen psykisk helse.

Jente 18 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg lurer på noe om tvang innen psykisk helse. Loven sier jo at man kan tvangsinnlegge en pasient dersom det er forsøkt å få til frivillig behandling, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette.. Vil dette si at dersom man har vært innlagt men skrevet seg ut og senere igjen forsøker å ta livet sitt så kan de tvangsinnlegge personen? Loggfører de noe sted at frivillig innleggelse eller andre ting har vært prøvd uten at pasienten ønsker å motta hjelp?

Besvart 21.09.2019 09:17
 

Svar
Hei jente 18 år

Det etterstrebes å få til god behandling når en pasient strever og trenger hjelp fra helsepersonell. Av og til så kan det være behov for å vurdere om tvangsparagrafen må tas i bruk og den kan brukes i de tilfeller der en mistenker at pasienten med overveiende sannsynlighet har en alvorlig sinnslidelse og

- det er forsøkt å få til frivillig behandling, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette.

- pasienten mangler samtykkekompetanse. (Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for pasientens eget liv eller andres liv og helse).

- innleggelse er nødvendig for å hindre at pasienten på grunn av sinnslidelsen enten får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller at det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær fremtid får sin tilstand vesentlig forverret eller utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.

Pasienter skal alltid vurderes ut fra gitt situasjon, og det er ikke slik at det igangsettes tvangstiltak basert på tidligere hendelser. Det er den faglig ansvarlige som på bakgrunn av informasjon i legeerklæring fra eksempelvis legevakt, innhenting av opplysninger om gitt situasjon og bekymring samt egen undersøkelse og vurdering avgjør hvordan pasienten tas imot og om det ved en mulig innleggelse skal tilbys følgende: tvungen observasjon (§ 3-2), tvungent psykisk helsevern (§ 3-3), frivillig innleggelse (§ 2-1), eller intensivert poliklinisk behandling. 

All kontakt med Psykisk helsevern loggføres i journal og kan leses av den ansvarlige behandler ved behov for eksempelvis akutt vurdering av pasienter. 

Jeg håper dette var til hjelp for deg.

Jeg legger ved noen artikler til deg og ber deg om å lese de og følge rådene som gis der. 

Ta godt vare på deg selv! Jeg ønsker deg alt godt.

Vennlig hilsen psykologen

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Akutt behov for helsehjelp

Ambulanse (foto: ung.no)

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Les mer

Hvorfor hjelper det å snakke med noen?

Trist gutt (colourbox.com)

Hvis du har det vanskelig får du gjerne råd om å snakke med noen. Kanskje orker du ikke tanken på å skulle snakke om det vonde eller vanskelige og tenker kanskje at det ikke hjelper uansett? Her kan du lese om hvorfor det kan være til hjelp å snakke med noen og få råd om hvordan du kan komme igang.

Les mer

Lær å takle vanskelige situasjoner og vonde følelser

Du kan lære deg metoder for å takle vanskelige situasjoner. Om du lærer deg å ta bedre styring over tankene dine, kan du få kontroll over hva du skal gjøre når følelsene er sterke eller vonde.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett