Hopp til hovedinnholdet

Kan man bli straffet for et rent uhell?

Jente 18 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg gikk tur med min scæfer hund. Jeg hadde på flexibånd og båndet røyk da jeg lekte med den. Hunden min er 11 måneder og den stakk av. Jeg gjorde det jeg kunne for å få tak i hunden min men til ingen nytte. Dessverre kom den i konflikt med en annen hund. Det ble bare skrubb skader og jeg fikk hunden min unna den andre hunden. Jeg beklagde meg på stedet til eieren og sa at båndet røyk og det var et rent uhell. Eieren sier at det kan skje den beste og sa jeg ikke skulle tenke noe mer på det. Nå får jeg vite at jeg er anmeldt. Kan jeg bli straffet for et rent uhell??? Båndet var helt nytt, ingen slitasjer og det skulle tåle hunden min sin vektklasse. Har aldri gjort noe galt i hele mitt liv og syntes dette er forferdelig belastende. Subjektiv skyld er usktsomhet eller forsett for å bli straffet ifølge lovverket.. men dette var et rent uhell.. blir man straffet for rent uhell her i Norge????!

Besvart 24.09.2019 13:25
 

Svar
Hei

I utgangspunktet blir man ikke straffet for rene uhell her i Norge. Likevel er det slik at selv om du anser "handlingen" for å ha vært et uhell, så kan "handlingen" likevel være uaktsom.

Det stemmer også som du skriver, at etter norsk strafferett så er den nedre grensen for skyldkravet uaktsomhet. Noen straffebud krever imidlertid at du har opptrådt forsettlig for at bestemmelsen skal komme til anvendelse, slik at skyldkravet er hevet for disse handlingene. I og med at jeg ikke vet hva du er anmeldt for, er det derfor ikke mulig for meg å si om skyldkravet i ditt tilfelle er forsett eller uaktsomhet.

Hva som vil være uaktsomt vil variere fra situasjon til situasjon, og det er ikke mulig for meg å gi deg et svar på om du i den beskrevne situasjonen kan anses å ha opptrådt uaktsomt. Dette er det politiet som i så tilfelle må vurdere. Dersom politiet skulle komme til at du kan ha opptrådt uaktsomt, og at du samtidig har overtrådt en straffebestemmelse, hvor uaktsomhet er skyldkravet, har du rett til å forklare deg. Forklaringen din skal tas med i vurderingen av om du faktisk har vært uaktsom.

Dersom du lurer på hva som skjer i saken din kan du ta kontakt med din lokale politistasjon for å få informasjon.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Bruk Konfliktrådet

Hender (colourbox.com)

Konfliktrådet hjelper vanlige mennesker i en konfliktsituasjon, helt gratis. Meglere fra konfliktrådet hjelper deg å finne en løsning på alle typer konflikter - uten at det kommer på det ordinære rullebladet.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett