Hopp til hovedinnholdet

vekternes myndighet på skip, straffbare handlinger til sjøs

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, Jeg har et spørmål angående vektere om bord skip og cruise. Hvilken myndighet har vektere om bord på skip og cruise? Jeg har forstått slik at de har deligert kapteinsmyndighet, men jeg vet ikke helt hva det går ut på. Vektere har satt folk i glattcelle om bord skip, men hvilke myndigheter har de utover dette? Har vektere om bord skip adgang til våpen slik som batonger eller pepperspray? Dersom en person gjør en kriminell handling om bord et skip som reiser mellom to land, hva er det som avgjør i hvilket land dette skal straffeforfølges? Takk for svar.

Besvart 27.09.2019 07:59
 

Svar
Hei

Kriminelle handlinger til sjøs 

Dersom noen begår en kriminell handling ombord på et norsk skip, gjelder i utgangspunktet norsk strafferett. Norsk strafferett gjelder også for skipets mannskap, selv om fartøyet befinner seg i en annen stats territorium. 

Hovedregelen er at dersom du straffes etter reglene til den staten du oppholder deg i. I tillegg kan norske statsborgere eller personer som bor i Norge straffeforfølges etter norsk rett for en rekke handlinger begått utenfor norsk territorium, se straffeloven § 5 for en opplisting av disse handlingene. 

Om bruk av maktmidler på skip 

Det følger av lov om sjøfart § 408 at passasjeren plikter å rette seg etter forskrifter om orden og sikkerhet om bord. Videre fremgår det at skipssikkerhetsloven regulerer bruk av maktmidler. Om opptak av forklaring gjelder skipsarbeidsloven § 9-3 første ledd tilsvarende for passasjerer.

Av Skipssikkerhetsloven § 15 fremgår det at et skip skal være bemannet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Vaktholdet om bord skal være tilstrekkelig til å opprettholde sikker navigering og andre sikkerhets- og driftsfunksjoner.

Skipssikkerhetsloven § 40 regulerer nærmere bruk av maktmidler. Av denne bestemmelsen følger det at: 

"Når det er nødvendig for å hindre eller beskytte mot handlinger som nevnt i § 39 første ledd, kan det fra skipets side iverksettes tiltak og anvendes maktmidler.

I andre situasjoner der dette er nødvendig for å opprettholde ro og orden om bord, kan det anvendes tiltak og maktmidler som nevnt i første ledd, så langt de er forholdsmessige.

Retten til å iverksette tiltak og anvende maktmidler tilligger skipsføreren. Enhver som befinner seg om bord, plikter å yte hjelp og respektere de tiltak som treffes."

Skipssikkerhetsloven § 39 sier at det skal treffes tiltak for å hindre og beskytte skipet mot terrorhandlinger, piratvirksomhet, blindpassasjerer og andre ulovlige handlinger.

Dette innebærer at skipsføreren om bord på skip har lov til å bruke nødvendige maktmidler for å opprettholde ro og orden, eller hindre ulovlige handlinger om bord på båten. Skipsføreren kan gi ordre om dette eller delegere myndigheten til andre i mannskapet. 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett