Hopp til hovedinnholdet

Kan min bror over 18 år kunne opptre som verge om en av foreldrene mine dør?

 

Spørsmål
Hei. Hvis en av foreldrene mine dør, og jeg ikke har noe spesielt kontakt med den andre foresatte. Vil min bror over 18 år kunne opptre som verge?
Og vil da min far betale barnebidra til denne vergen?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Utgangspunktet er at den som har foreldreansvar for deg også er verge for deg. Dette følger av vergemålsloven § 3. Hvorvidt foreldrene dine har felles foreldreansvar for deg er noe du kan spørre foreldrene dine om.

Det følger av barneloven § 38 første ledd at dersom en av foreldrene dør, og de hadde felles foreldreansvar, vil den gjenlevende moren/faren få foreldreansvaret for barnet alene.

Det følger av § 38 tredje ledd at dersom det eventuelle dødsfallet fører til at ingen lenger har et foreldreansvar for deg, skal domstolen foreta en avgjørelse om foreldreansvaret etter reglene i barneloven § 63. Det følger av § 63 føste ledd at også andre enn foreldrene i dette tilfellet kan kreve å få foreldreansvaret for deg (og dermed bli verge for deg).

Dersom andre enn din gjenlevende far eller mor får foreldreansvar for deg, vil mor/far fortsatt måtte betale for deg. Dette følger av barneloven § 67.

Etter paragrafens fjerde ledd kan, dersom en av foreldrene dine dør, også andre enn foreldrene dine (eksempelvis et søsken), kreve å få foreldreansvaret (bli verge) for deg. Denne muligheten forutsetter at den gjenlevende av foreldrene dine ikke har et foreldreansvar for deg. i § 63 i samme lov såtr det den som ønsker å være verge for deg må da reise sak for domstolen innen seks måneder etter dødsfallet.

Dette ble mye på en gang, men håper det ble litt mer forståelig.

Vennlig hilsen
juristen. ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett


Quiz: Hva vet du om teoriprøven?

I hvilke ulykker blir flest unge førere drept og alvorlig skadd?