Hopp til hovedinnholdet

Depositum i leieforhold

Gutt 20 år
 

Spørsmål
Hei. Har skreve under en kontrakt med huseier. Etter jeg begynte å finlese, ser jeg at han har skreve at om jeg sier opp kontrakten før det har gått to år faller depositumet på 12000,- til han. Er dette virkelig lov? Trur heller ikke han har opprettet en felles konto. Håper på raskt svar!
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


I leieforhold er dine rettigheter regulert av husleieloven og avtalen du og utleier har inngått. Husleieloven inneholder blant annet regler om inngåelse av husleieavtaler, om leietakers og utleiers plikter i leieperioden og regler om oppsigelse. Noen av reglene er ufravikelige, det vil si at man ikke kan inngå avtaler som gir leietaker dårligere rettigheter enn det man har etter loven.

En leiekontrakt kan være enten tidsbestemt eller tidsubestemt. Rammene for tidsbegrensede avtaler følger av husleielovens § 9-3. Utgangspunktet er at tidsbestemte leieavtaler minst må gjelde for tre år. Det kan imidlertid inngås kortere avtaler for enkelte typer boliger eller dersom utleieren har ”saklig grunn”. Utleier er pliktig til å informere skriftlig om at avtalen ikke kan sies opp i avtaletiden, og også grunnen til at leietiden er kortere enn tre år. Jeg vil tro at en avtale om at depostitumet skal brukes til å dekke tapte leieinntekter dersom du sier opp avtalen før den avtalte tiden er lovlig. Om bestemmelsen om leietid i din kontrakt imidlertid er gyldig eller ikke er vanskelig å si noe om uten å vite hva slags bolig dette gjelder og årsaken til den korte leieperioden. Dersom en tidsbestemt leieavtale er inngått i strid med bestemmelsene i § 9-3, skal avtalen anses som tidsubestemt.

Når det gjelder depositumet, så følger det av husleielovens § 3-5 at depositum skal settes på ”særskilt konto” og at ingen av partene kan disponere over beløpet på egen hånd så lenge leieforholdet varer. Dette er dine penger og skal settes på konto i ditt navn, dette bør du ta opp med utleier. I loven er det også regler for hva depositumet eventuelt skal dekke og fremgangsmåten for utbetaling, slik at utleier ikke skal kunne sitte på pengene uten grunn. Hva depositumet skal dekke, beror på en tolkning av avtalen, men utganspunket er at det skal sikre ethvert krav som springer ut av leieavtalen når ikke annet er avtalt.

Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett


Quiz: Kva veit du om alkohol? #2

Kva er aldersgrensen for alkohol i Danmark?