Hopp til hovedinnholdet
Nervøs jente (colourbox.com)
Følg ung.no på Snapchat
Følg ung.no på Snapchat

Hva er straffen for fyllekjøring?

Jente 19 år
 

Spørsmål

For noen dager siden ble to venner av meg tatt for fyllekjøring. Begge var beruset med en promille på over 1. Eieren av bilen satt i passasjersetet og den som kjørte hadde ikke lappen. Eieren av bilen visste at den som kjørte var beruset, men husker ingenting fra turen. De krasjet i en gjenstand (ingen andre parter var involvert) og begge kom i fra det med livet i behold. Hva dommen blir vet de ennå ikke. Har dere noe svar på hva som kan bli en aktuell straff? I tillegg påstår nå den som kjørte av passasjeren også kjørte en kort distanse og vil melde dette til politiet. Gjør det å melde dette til politiet det formildende for føreren (den som kjørte da de krasjet) eller verre for passasjeren (den som satt på når de krasjet)? Hva kan konsekvensene innebære for dem begge?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Det følger av vegtrafikkloven § 31 at den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av vegtrafikkloven, straffes med bøter eller med fengsel inntil ett år, dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebud. Den som overtrer § 22 første ledd, straffes som regel med bot og betinget eller ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,0 til og med 1,5 promille.

 

Ved utmåling av straffen tas særlig hensyn til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført. Dersom vennene dine tidligere er straffet for overtredelse av vegtrafikkloven § 22 er dette noe som kan føre til strengere straff.

 

Føreren av bilen vil trolig bli straffet for overtredelse av vegtrafikkloven § 22 jf § 31, og på grunn av at han/hun kjørte uten førerkort vil straffen for vedkommende sannsynligvis bli en bot og ubetinget fengsel, samt sperrefrist på førerkortet. Å melde passasjeren til politiet vil ikke virke formildende på førerens straff.

 

Når det gjelder straffen for passasjeren (eieren av bilen) vil vedkommende trolig få en bot for å ha lånt bort bilen til en beruset person uten førerkort. Politiet vil vurdere opplysningene fra føreren av bilen, og dersom politiet finner beviser for at eieren av bilen også kjørte med promille er det en mulighet for at eieren av bilen får en bot og betinget eller ubetinget fengsel for dette. Eieren av bilen kan også risikere å miste retten til å føre motorvogn for en periode etter reglene i vegtrafikkloven § 33, men dette avhenger altså av politiets konkrete vurdering av saken.

   
   
   
   

  

Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett


Quiz: Hva vet du om kriminalitet?

Hva er den kriminelle lavalder i Norge?