Hopp til hovedinnholdet

Kan skolen sette meg ned i orden for å ikke gjøre lekser?

15 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg referer til teksten lenger ned. Her står det at skolen kan gi lekser på bakgrunn av at kunnskapsdepartemanget har utalt at skolene har rett til å gi lekser. Dette stemmer vel ikke. Er det ikke slik at dette må være lovfestet, noe det ikke er. Mitt spørsmål er altså: Skolen har vel ikke lov til å gi lekser, og kan ikke ordenskarakterer gitt på bakgrunn av dette saksøkes? Spørsmål jeg lurer på om læreren har lov til å sette meg ned i orden for å ikke gjøre lekser dette er blant annet grunnen: Hvis skoleelever dropper hjemmeleksene, har de støtte i loven, mener Utdanningsdirektøren. Krister Clausen Hoaas Ingen kan pålegge elevene å gjøre leksene hjemme, sier utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Hordaland, Kjellbjørg Lunde, til Bergens Tidende - Det finnes ikke hjemmel for å gi hjemmelekser i et eneste formelt styringsdokument, i loven eller forskriftene. Det betyr i praksis at elever og foreldre med loven på sin side ganske enkelt kan nekte å gjøre hjemmelekser. lærerne kan ikke gi deg noe "straff" hvis ikke elevene strider mot noen av den norske skolens "læringslover", "læreplaner", "paragrafer eller hva som helst. så i praksis gir lærerne straff for regler de "selv har har funnet opp", dette har de ikke autoritet til. dette beviser at lærerne ikke har autoritet til å straffe en elev på noen som helst måte, hvis eleven ikke har gjort leksene sine. så da betyr det at lærerne ikke har rett til å gi meg anmerkning for å drite i lekser??? nå bryr jeg meg ikke om dine meninger, jeg bryr meg om FAKTA Besvart 30.01.2012 kl. 14:07 Svar Hei Skolen forholder seg til ordensreglementet når de setter ordenskarakter. Enkelte, blant annet Kjellbjørg Lunde, mener at skolene ikke har hjemmel til å kreve at elevene gjør lekser. Det er de aller fleste uenig med henne i, og Kunnskapsdepartementet har klargjort at det er lov å kreve at elevene gjør hjemmelekser. Kunnskapsdepartementet er Kjellbjørg Lundes øverste overordnede på dette feltet. Altså: skolen har anledning til å kreve at du gjør hjemmelekser, og sette deg ned i ordenskarakter dersom du ikke følger dette opp. Det betyr ikke at skolen må gjøre det, og det finnes eksperimenter både i Norge og andre land der man har forsøkt leksefrie skoler. Erfaringene fra disse eksperimentene er gode. Du kan jo forsøke å få din skoles elevråd til å arbeide for å redusere eller fjerne leksene? Hilsen Sigve Indregard, elev- og lærlingombud i Oslo

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Nå beveger vi oss inn i veldig komplisert jus. Det er, som du påpeker, uenighet i fagmiljøene om dette. De fleste som har vurdert det har kommet frem til at det er hjemmel for å kreve at elevene gjør lekser.

 

Dette skyldes delvis at det ikke er noe aktivt forbud mot å drive opplæring utenfor skoledagens rammer, men også at det finnes en såkalt presedens for å tolke loven slik. Stortinget har mange ganger behandlet lovverket for utdanning og skole. Det har vært lekser i skolen i «alle år», uten at Stortinget noen gang har vedtatt noe forbud eller vedtatt en negativ merknad om det.

 

I tillegg har spørsmålet om lekser blitt reist mange ganger, både på tinget og ellers, og det er derfor grunn til å tro at Stortinget har ment at det finnes hjemmel for å ilegge elever lekser.

 

Dette styrkes også av at flere rettskilder henviser til lekser på ulikt vis, for eksempel ved at elever er gitt en rett til leksehjelp. Det ville gi lite mening dersom Stortinget mente det ikke fantes noen hjemmel for lekser.

 

Du har altså rett i at det ikke er gitt noen eksplisitt (uttalt) hjemmel, men den såkalte rettstilstanden er likevel at denne hjemmelen finnes. På andre lovområder har man også lignende presedenser som styrer ulike områder, fordi Stortinget ikke vil eller ikke har tenkt på å regulere alle detaljer.

 

Jeg er enig i at det er pussig at det ikke bare er lagt inn en klar hjemmel i loven, i og med at Stortinget så overveldende er for, men det er etter min vurdering å gå for langt å hevde at dette betyr at det eksisterer et klart forbud.

 

Ut fra det følger det at jeg mener skolen har rett til å sette deg ned i orden for å ikke gjøre lekser. Du kan gå til sak mot kommunen (altså skoleeieren) dersom du ønsker å prøve dette, men mitt profesjonelle råd er at det neppe vil nå gjennom.

 

Men bor du i fylket til denne utdanningsdirektøren som er uenig med meg i dette, kan du jo alltids prøve å klage på karakteren din i orden! Klageinstansen er nemlig Fylkesmannen. Det hadde vært meget interessant.

Hilsen Sigve Indregard, elev- og lærlingombud i Oslo

Nettsted: elevombud.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett