Hopp til hovedinnholdet

Hvem har ansvar for å ta vare på hesten når eier dør?

Jente 19 år
 

Spørsmål

Hei, jeg har et spörsmål angående rettighetene rundt hesten min. Vet dere hva som er vanlig prosedyre med hest (eller kjäledyr generelt) om eier plutselig skulle dö? Selv om testamente skulle väre skrevet så vil jo hesten fortsatt trenge mat og stell frem til neste eventuelle overtaker kommer og henter hesten. Har stalleier noen plikter i forhold til å ta seg av hesten frem til dette skjer? Om jeg skulle dö så havner hesten i mine foreldres eierskap - men hverken mor eller far har på noen måte kompetanse til å ta seg av en hest frem til den evt blir solgt. Hvilke regler er det som beskytter hesten i dette tilfellet? Jeg har satt meg inn i lovverket rundt arv, men jeg fant ingenting om selve dyrenes rettigheter når eier plutselig dör... Takker på forhånd for svar!

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Dersom det er dine foreldre som arver hesten din, regner jeg med at ansvaret for hesten vil falle på dem. Du forteller at de ikke er kompetente nok til å ta vare på en hest. Dette fratar dem imidlertid ikke ansvaret, og de bør da sørge for at noen andre tar vare på hesten, for eksempel stalleier eller en annen som de betaler. Har du tatt dette opp med foreldrene dine? Jeg forstår deg slik at dette er noe som bekymrer deg, og da kan det jo være lurt å snakke med dem om dette slik at du slipper å tenke så mye på dette.

 

I utgangspunktet har ikke stalleier noen plikt til å ta vare på andres hester. Hvis det derimot følger av avtalen mellom hesteeieren og stalleier at stalleier skal ta vare på hesten i tilfelle eieren faller fra er saken en annen. Du må da se på den avtalen du har inngått med stalleier om det står noe om dette der. 

 

Etter dyrevelferdsloven har dyreholdere en plikt til å ivareta dyrets velferd. Denne plikten omfatter blant annet å sørge for at dyret har tilstrekkelig med mat og vann, samt annet tilsyn og stell. Du kan lese hele dyrevelferdsloven her, og jeg vil anbefale deg å se spesielt på kapittel 2 og § 24. 

 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett