Hopp til hovedinnholdet

Bekymret for venninnen, mobbes, kutter seg og hjelper ikke med psykolog.

Jente 14 år
 

Spørsmål

hei, jeg har en veldig god venn som jeg er veldig beskymret for, vi går ikke på samme skole men vi er fortsatt mye sammen og snakker mye sammen. hun blir mobba på den skolen hun går på og hun vil flytte hit hvor jeg bor sånn at hun kan starte på nytt men moren hennes sier nei. hun blir kaldt masse stygt bla. skjellet, for tynn, har ikke råd til mat, sulter osv.... hun kutter seg også, og hun sier ofte til meg at hun ikke il leve lenger og er lei av alt og alle, hun går også til psykolog men hun sier det ikke hjelper og lærerne på skolen hennes gjør ikke noe for å få dette til å stoppe. jeg er veldig redd og beskymra for at hun skal gjøre noe dumt mot seg selv. og hun spør meg ofte om hjelp til hva hun skal gjøre men jeg vet ikke hva jeg skal svare henne. jeg føler at jeg ikke kan si til hun at hun skal stoppe å kutte siden det er vannskelig. jeg gjorde det før jeg å men jeg klarte å stoppe etter noen år. Hva skal jeg si til henne?

Besvart 10.04.2018 10:11
 

Svar
Hei takk for at du kontakter Ung.no. Skolen har et ansvar i forhold til mobbing. Har skolen fått informasjon om mobbing på skolen står det i opplæringsloven at det skal settes i gang tiltak. Gjør ikke skolen det kan foreldrene og din venninne klage til fylkeskommunen, fylkesmannen der dere bor.
§ 9A-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i Forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i Forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i Forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i Forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.
Det er lovverket i forhold til mobbing.
Hun må bytte psykolog dersom hun ikke får noe ut av samtalene der hun nå går. Det er med psykologer som med alle andre mennesker. Det er ikke like lett å snakke med alle.
Selvskadingen er ofte et symptom på at det er livet som er vanskelig. Når hun finner årsaken til problemet vil selvskadingen og bli borte. Du kan forklare om hvordan du klarte å slutte. Det er aldri feil å dele positive erfaringer.  
Du kan være en fin støttespiller, men hennes handlinger er hennes.
Ta og en titt på artikkelen jeg har lagt med. 
Lykke til vennlig hilsen helsesøster.
 
 
 
 
 
 
 

 

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

- En venn av meg blir mobba, hva kan jeg gjøre?

Jente tenker (colourbox.com)

Jeg vet at en jeg kjenner blir mobbet. Er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Mobbing
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om mobbing