Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg tegne av et annet bilde og selge det på nettsiden min?

Gutt 14 år
 

Spørsmål

Jeg holder på å lage en nettside. Siden jeg har tegning som hobby, ønsker jeg å legge ut tegningene på nettsiden for å vise et slags galleri. Jeg håper at folk vil kjøpe det jeg legger ut, men er usikker på hvilke regler som gjelder mht. copyright. Må jeg alltid tegne motiver originalt selv for å kunne selge bildene lovlig? Regnes det som piratkopiering hvis jeg tegner av et annet bilde og setter mitt navn under? Det hadde vært fint med en rask tilbakemelding fordi jeg ønsker å legge ut bildene så fort som mulig. Hilsen gutt 14 år

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Tegninger omfattes av åndsverkloven. Åndsverkloven § 2 gir den som har laget den originale tegningen (opphavsmannen) enerett til å fremstille eksemplarer av sitt verk.

Som eksemplar regnes blant annet fysiske kopier og bilder av verket.
Opphavsmannen har også enerett til å tilgjengeliggjøre verket for allmennheten. Som tilgjengeliggjøring for allmennheten regnes blant annet gjengivelse i bøker, aviser, kringkasting og på internett.

Når andre ønsker å bruke et opphavsbeskyttet verk, må de innhente forhåndssamtykke fra opphavsmannen. I de fleste tilfeller har opphavsmannen krav på vederlag for bruken.

En opphavsmann kan imidlertid ikke motsette seg at andre benytter hans offentliggjorte verk på en slik måte at nye og selvstendige verk oppstår. Hvorvidt noe er et nytt og selvstendig verk, beror på en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering. I vurderingen tas det stilling til hvorvidt den som ”låner” har tilført noe nytt som er et resultat av dennes individuelle skapende åndsinnsats og dermed har opphavsbeskyttelse. I tillegg må dette nye ”overdøve” det som er ”lånt” fra det opprinnelige verket.

Du kan lese mer om kunstneres opphavsrett på nettsidene til BONO.

Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Vær obs på fildeling eller piratkopiering

Gutt foran PC (colourbox.com)

Fildeling kan være ulovlig kopiering. Strømming er i utgangspunktet lovlig, mens fildeling ikke er det. Men det er ikke helt enkelt å forstå hva som er lovlig og hva som ikke er det. Les mer om det her.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett