Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål og Norges økonomi

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei! Håper jeg valgte riktig emne. Har alltid lurt på hvorfor alt har blitt dyrere i Norge? Er det fordi økonomien har blitt bedre ellerno? Prisen på voksen månedskort har stiget mye de siste årene og jeg prøver å forstå hvordan alt dette henger sammen. Har prøvd å søke på nettet men synes økonomi er litt vanskelig å forstå. Skal til USA nå i sommer og har også spørsmål om økomien der. Har sett at 1 amerikanskdollar er nesten 9kr nå, har det noe med at økominien har blitt bedre der etter at Trump ble president ellerno? Betyr det også at det er dyrere å shoppe i USA nå enn det det var før? Husker da man måtte ha 5-6kr for å få 1 amerikanskdollar, men nå er det jo nesten 9kr..

Besvart 18.03.2019 15:04
 

Svar
Hei

Om prisene stiger er først og fremst avhengig av tilbud og etterspørsel. Er det stor etterspørsel stiger prisene. Stiger inntektene får folk bedre råd og de vil de etterspørre mer. Drmed stiger prisene. I dårlige tider når folk får dårligere råd vil prisene stagnere og kanskje gå ned.

Myndighetene ønsker at det skal være en viss lønns- og prisstigning. Det betyr at norsk økonomi vokser og styrker seg. Myndighetene forsøker likevel å begrense slik at prisstigningen ikke blir for stor. De kan bremse folks kjøpekraft ved for eksempel å øke skattene eller å øke renta. Begge deler innebærer at folk får mindre å kjøpe for og presset på prisene blir mindre.

Forskjellen i verdien på lands valuta er avhengig av landets økonomi, handelsbalanse med andre land og rentenivå.

Høy rente i et land og god økonomi gjør det attraktivt for andre land å investere i landets valuta. Etterspørselen etter valutaen stiger, noe som fører til at prisen på landets valuta stiger. I Norge har vi svært lav rente for tiden. Det har vært usikkerhet knyttet til utviklingen i oljeprisen, noe som har stor betydning for landets økonomi. I en slik situasjon er det ikke så attraktivt for andre land å investere i norske kroner. Når andre land selger mer enn de kjøper av norske kroner går verdien av norske kroner ned sammenlignet med andre valutaer. Norske kroner har de siste par årene svekket seg mot de fleste store valutaene. Det er nok derfor først og fremst Norges økonomi som gjør at det har blitt dyrere å kjøpe amerikanske dollar, svenske og danske kroner, euro m.fl.

Valutakurser svinger, så det kan godt være at norske kroner vil styrke seg sammenlignet med andre valutaer i framtiden. Dette forutsetter at Norge fortsetter å ha gode inntekter og framtidsutsikter og at vi klarer å styre økonomien her i landet på en god måte.

 

Hilsen Husbanken i samarbeid med Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva betyr de økonomiske ordene?

Jente gjør lekser (colourbox.com)

Arbeidsledighet? Inflasjon? Bruttonasjonalprodukt?

Det er ikke lett å forstå de økonomiske ordene, men det kan være viktig. Få en oversikt og en forståelig forklaring på noen av dem her!

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Økonomien din
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om Økonomien din