Hopp til hovedinnholdet

Jeg har mareritt om personer jeg er glad i. Jeg har vært utsatt for overgrep, og har hatt mange flashbacks i marerittene. Nå har kjæresten gjort det slutt, og jeg har mareritt om at han er utro mot meg. Hva kan jeg gjøre?

Jente 16 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg sliter mye med mareritt, om personer jeg er glad i som gjør vonde ting mot meg. Jeg har blant annet vært utsatt for et overgrep, hvor jeg har hatt mange flashbacks i marerittene mine lenge. Men nå har den nye kjæresten min dumpet meg, og nå har jeg mareritt om han og at han er utro mot meg. Dette har pågått i flere måneder, til og med da vi var sammen. Hva kan jeg gjøre? Jeg våkner opp og er svett, og stiv i kroppen.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!​

 

Når man har vært utsatt for et seksuelt overgrep er det svært vanlig å slite i etterkant. Mange sliter med mareritt og flashbacks slik som du forteller om. Det er viktig å være klar over at de som blir utsatt for seksuelle overgrep reagerer forskjellig. Det er også viktig å vite at de reaksjonene som kommer er normale reaksjoner på en unormal situasjon. Det er heller ikke slik at du må ha mange av disse reaksjonene for å være normal. Reaksjonene er ikke alltid synlig for andre, selv om man kanskje har det vondt inni seg.

 

Å bli utsatt for seksuelle overgrep kan oppleves som uvirkelig, eller som en vond drøm. Noen utsatte forteller at de ”frøs til”, at kroppen ikke greide å gjøre motstand fysisk eller med ord, selv om man ville det. Dette kan skje fordi hjernen er utstyrt med mekanismer som beskytter oss i faresituasjoner. For noen oppleves det som om tiden står stille og at overgrepet varer uendelig lenge. Det er også noen som opplever sjokk og dødsangst. Av og til kommer etterreaksjonene med en gang, men de kan også komme etter dager, uker eller måneder.

 

Noen av reaksjonene som kan komme etter et overgrep er:

 • Angst og frykt
 • Gjenopplevelser av det som skjedde
 • Søvnforstyrrelser
 • Skyld og skamfølelse
 • Konsentrasjons- og hukommelsesvansker
 • Økt irritasjon og sinne
 • Kroppslige plager
 • Redsel for å være alene
 • Manglende tillit til andre
 • Vansker med nærhet og seksualitet
 • Tristhet
 • Økt behov for kontroll
 • Forakt for egen kropp
 • Selvskading
 • Bruk av rusmidler
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvmordstanker

 

Mitt hovedråd at du skaffer deg hjelp! Du trenger hjelp til å bearbeide det vonde du har blitt utsatt for. Når du har opplevd et seksuelt overgrep, bør du fortelle om det til noen du stoler på. Det kan for eksempel være foreldre, en venn, lærer, helsesøster eller andre du kjenner og har tillit til. Det er viktig at du ikke bærer på opplevelsen alene. Å snakke om det med noen kan dempe reaksjonene og gjøre at følelsene blir litt lettere å håndtere. Den du forteller det til, kan også hjelpe deg med å oppsøke profesjonell hjelp, dersom du ønsker det.

 

For å bli forstått og få riktig hjelp er det nødvendig at du er helt ærlig og forteller alt om hva du tenker, føler og hvordan du har det til de som skal hjelpe deg. Det er med dette som med andre ting; alt går bedre med litt trening. Jo mer du tar sjansen på å hoppe i det og snakke om det du sliter med, jo lettere blir det etterhvert. Vær tålmodig med både deg selv og hjelperen, så går samtalen greiere når dere øver dere på å snakke sammen. 

Du kan for eksempel begynne med å vise det du har skrevet her til de som skal hjelpe deg. Eller du kan skrive noe mer detaljert som dagboksnotater o.l. Slikt skriftlig materiale er til god nytte for hjelperen som skal sette seg inn i din situasjon.

 

Du har kanskje allerede snakket med noen om det du har blitt utsatt for? I så fall er det viktig at du forteller hele historien om hva som har skjedd, og hvordan du blir plaget av mareritt nå. Drømmer er mentale opplevelser under søvnen som kan beskrives også i våken og bevisst tilstand. Mareritt er intenst skremmende og ubehagelige drømmer. De preges av frykt og angst, men andre følelser kan også være involvert, som skam og avsky, fortvilelse, sinne og sorg. Man kan føle seg totalt hjelpeløs og uten kontroll. De fleste vil komme seg rimelig raskt, men noen bærer med seg følelser fra drømmen i timer og dager etterpå.

 

Det er mange måter å hjelpe deg på, men siden du nå  er plaget av mareritt kan det være et lurt sted å begynne.

Det finnes metoder rettet mot å avhjelpe marerittene direkte, enten bygget på eksponering eller på endring av historien i marerittet og mental innøving av den «nye drømmen». Dette er psykologer gode på.

 

Det er veldig viktig med profesjonell hjelp slik at det du sliter med av ettervirkninger etter overgrepet kan bli bedre! Snakk med fastlegen  eller noen av de stedene jeg anbefaler under.

 

Helsesøster på skolen der du går og/eller helsestasjon for barn og ungen i kommunen der du bor kan være veldig lurt at du kontakter først. De har erfaring med å snakke med ungdom om slike ting, og er kjent med hjelpeapparatet der du bor.  

 

Her kan du få hjelp:

Overgrepsmottak

Har du vært utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt kan du få hjelp på ditt lokale overgrepsmottak. På mottaket vil du få tilbud om en legeundersøkelse og oppfølgingssamtale. Tilbudet gis til kvinner og menn. De ansatte på mottaket har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Mottaket er ofte tilknyttet legevakten i kommunen.

 

Statens Barnehus

Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming.

Les mer.

 

Politi

Hvis du ønsker å anmelde hendelsen, kan du ta kontakt med politiet på telefon 02800.

 

Bistandsadvokat

Alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt har rett til gratis bistand fra advokat. Advokaten hjelper deg i forbindelse med anmeldelse, eventuell rettssak og søknad om voldsoffererstatning.

 

DIXI Ressurssenter

DIXI Ressurssenter mot voldtekt arbeider for å hjelpe dem som er utsatt for voldtekt og deres pårørende. Hos DIXI kan du få råd og veiledning i tiden etter at overgrepet skjedde. Senteret tilbyr individuelle samtaler og selvhjelpsgrupper. Du kan også få hjelp til kontakt med øvrig hjelpeapparat. Tilbudet er gratis og gis både til kvinner og menn.

Les mer på: www.dixi.no

 

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Senter mot incest og seksuelle overgrep er et sted hvor kvinner, menn og ungdom som har vært utsatt for seksuelle overgrep kan få støtte til å bearbeide det de har vært utsatt for. Sentrene er også åpne for pårørende og partnere til utsatte, og noen sentre har i tillegg grupper for barn. Ved et senter kan en møte andre som har opplevd liknende ting, og en får møte ansatte som har faglig og erfaringsbasert kunnskap om ulike tema vedrørende seksuelle overgrep.

Les mer.

 

Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge på tlf. 116 111

 

Håper at mine tanker og råd er til hjelp for deg!

Lykke til!

Vennlig hilsen helsesøster

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Få hjelp etter seksuelle overgrep

Jente med ryggen til (www.colourbox.com)

Har du vært utsatt for overgrep? Da er det viktig at du oppsøker hjelp. Det er mange steder som kan hjelpe deg. Her er en oversikt over noen av dem.

Les mer

Dette kan du snakke med en helsesykepleier om

Helsesykepleier

Helsesykepleiere kan svare på spørsmål om kropp og helse, pubertet, sex- og samliv, problemer med venner eller familie, vanskelige tanker og følelser, bekymringer, livvstilsproblemer og annet.

Les mer

Helsestasjon for ungdom

Gutt hos legen (colourbox.com)

Helsestasjon for ungdom er et GRATIS tilbud til ungdom. Der kan du få veiledning om prevensjon og seksuell helse. Du kan også kan få hjelp innenfor psykisk helse og svar på andre helsespørsmål.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Seksuelle overgrep
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om seksuelle overgrep