Hopp til hovedinnholdet

Er det en diagnose på å ikke bry seg?

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg bare lurer på om det er en diagnose for å ikke bry seg. Helt siden 8. klasse (når jeg kom i puberteten) har jeg liksom sett annerledes på alt. Jeg har fått mer selvtillit, flere venner, men jeg bryr meg ikke om noen ting. Jeg kunne brydd meg mindre om skole, og bruker veldig mye penger som jeg tar fra mamma og pappa. De blir selvfølgelig sure og lei seg, men det eneste jeg ikke liker med det er å bli konfrontert. Jeg vet at det er gale, men jeg bare fortsetter siden jeg ikke bryr om konsekvensene. Jeg har nå kommet til et punkt der jeg VET at jeg burde gjøre noe med det. Takk på forhånd!

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
 
 
Hei

 

Du forteller at du fra 8 klasse forandret deg. Du fikk flere venner, men du startet samtidig å ikke bry den om noe. Det eneste du ikke liker er å bli konfrontert når du for eksempel bruker veldig mye penger som du tar fra foreldrene dine. Men du forteller at du ikke bryr deg om konsekvensene som kommer. Jeg tenker at det er bra at du nå har kommet til et punkt der du VET at du bør gjøre noe med det. Det virker som om du har god selvinnsikt i forhold til det du beskriver.

Jeg forstår spørsmålet ditt slik at du spør om det er en diagnose for å ikke bry seg? Det er ingen diagnose som heter "å ikke bry seg", men det kan være et symptom i flere diagnoser eller personlighetstrekk. Det kan for eksempel være knyttet til å lav sosial kompetanse.

Dimensjoner i sosial kompetanse er:

Empati er evnen til å sette seg inn i og vise respekt for andres følelser og synspunkter. Denne dimensjonen i sosial kompetanse er vesentlig for å kunne etablere vennskap og nære relasjoner til andre. Empati er ikke bare en stabilt nedlagt egenskap, empati er også situasjonsbestemt og kan derfor utvikles og endres.

Samarbeid innebærer å dele med andre, hjelpe andre og være gjensidig avhengig av hverandre. En viktig side ved samarbeid vil dreie seg om å følge regler og beskjeder.

Selvhevdelse omfatter å be andre om hjelp, kunne stå for noe selv og å reagere på andres handlinger. Evne til hensiktsmessig selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale miljøer og fellesskap. I dette ligger også evnen til å kunne si nei til det du for eksempel helst ikke bør være med på.

Selvkontroll handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Det vil innebære å kunne vente på tur, være kompromissorientert og å reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli sint eller slåss. Selvkontroll bidrar til å regulere forholdet mellom følelser og atferd og er særlig viktig for å kunne kontrollere impulser

Ansvarlighet dreier seg om å utføre oppgaver og vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid. Utvikling av ansvarlighet vil ha nær sammenheng med å få ansvar gjennom medbestemmelse og ta konsekvensene av ansvaret. Ansvarlighet handler også om evnen til å kunne kommunisere med voksne.

Legger noen artikler under svaret som du kan lese. Ønsker deg lykke til.

 

Hilsen Helsesøster.

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Puberteten - hva skjer?

Gutt tenker (colourbox.com)

Hormonene bobler i kroppen - kroppen er ikke lenger den samme og følelsene svinger. Hva skjer?

Les mer

Selvtillit og selvfølelse

Fornøyd gutt (colourbox.com)

Har du dårlig selvtillit eller selvfølelse? Hva er forskjellen på de to, og hvordan kan du få god selvfølelse og passe god selvtillit?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Psykisk / følelser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om psykisk / følelser