Hopp til hovedinnholdet

politiattest

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei Jeg er en ung mann på 22. Fant ikke min alder i listen men håper det ikke gjør noe at jeg er noen år mer enn hva som sto i listen. I januar/feb i 2010 fikk jeg et vanlig forelegg,i hvertfall det som sto på papriene. Og i den sammenhengen lurer jeg på om dere kan fortelle meg om jeg kan reise innen europa uten å søke om noe visum eller noe slik. Jeg skal til Portugal og England i år. Så greit å vite om jeg må foreta meg noe spesiellt før avreise.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Nordmenn trenger ikke visum for innreise til Storbritannia eller Portugal.

 

Du skriver at du fikk et vanlig forelegg. Dersom det for eksempel dreier seg om en fartsbot som du vedtok på stedet dreier det seg som oftest om forenklet forelegg. Politiet skriver følgende om politiattest på sine hjemmesider:

 

"Ulike typar politiattest
Kva straffereaksjonar (bot, fengselsstraff med meir) som skal vere med i ein politiattest, varierer ut frå kva den skal brukast til. Kva slags attest som skal utskrivast går fram av loven/forskrifta som regulerer området. 

 

I ein vanleg politiattest blir dei fleste straffereaksjonar tekne med, men berre for avgrensa tid bakover. 

 

Uttømmande politiattest er ein attest kor alle ilagde straffereaksjonar skal vere med, unnateke forenkla førelegg. I slike attestar vert det opplyst om straffereaksjonar uavhengig av kor lenge det er sidan dei vart ilagt. 

 

I ein avgrensa politiattest er det berre reaksjonar på nærare oppgjevne lovbrot som skal med. For ein som søkjer jobb i grunnskulen, vil seksuelle overgrep mot barn vere forhold som kjem med i attesten. Oftast vil ein slik politiattest vere avgrensa uttømmande, det vil seie at særskilt oppgjevne lovbrot (til dømes seksuallovbrot) skal takast med uavhengig av kor lenge det er sidan reaksjonen vart ilagt."

 

Hilsen juristen.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Reise
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om reise