Hopp til hovedinnholdet

Rettigheter som 16 åring

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Hei! Hei! jeg har lyst til å slutte på håndball. Men mamma sier at jeg ikke får lov. Har jeg rettigheter som en 16 åring og slutte uten bekreftelse fra foresatte?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Her er det forskjellige hensyn som står mot hverandre. På den ene siden har foreldre både rett og plikt til å ta avgjørelser for sine barn. På den andre siden skal barna gradvis gis større selvbestemmelsesrett etter hvert som de nærmer seg 18 år. Det følger av dette at man ofte ikke kan gi et klart svar på hva som følger av loven fordi dette vil avhenge av det man innen jussen kaller ”en konkret vurdering.” Det beste svaret vil derfor ofte være at foreldrene og barna må snakke sammen og forsøke å finne fornuftige løsninger.

 

Når det gjelder akkurat det eksemplet du nevner er det mye som tyder på at du har rett til å nekte å spille håndball. Det følger av barneloven § 32 at den som har fylt 15 år avgjør selv om han eller hun ønsker å melde seg inn eller ut av foreninger. Med foreninger menes bl.a. idrettslag. Loven gir deg altså rett til å melde deg ut av håndballklbben hvis du skulle ønske det. Og når loven gir deg rett til å melde deg ut av håndballklubben må du også ha lov til å velge å være medlem i klubben men ikke være et aktivt medlem (ikke gå på trening). M.a.o. du har rett til å nekte å spille håndball. Men jeg vil råde deg til å snakke med, og argumentere for ditt syn, med dine foreldre uten å gjøre dette til ”et jusspørsmål”. Husk at det også følger av loven at dine foreldre har både rett og plikt til å bestemme over deg fram til du blir 18 år.

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rettighetene dine
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rettighetene dine