Hopp til hovedinnholdet

Sosiale problemer, tiltak og tilgjengelighet vedrørende bruk av ecstasy.

Jente 14 år
 

Spørsmål

Hei, jeg har noen ting jeg lurer på om ecstasy. 1) Hva slags sosiale problemer får man ved bruk av ecstasy? 2)Hvor får man tak i ecstasy, og hvordan er tilgjengeligheten? 3) Hvordan har tiltakene vært for ecstasy? Håper jeg får gode og fyldige svar! :D -J14

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Ecstasy kan gi avhengighet. Hos personer som har brukt ecstasy over tid sees problemer i form av nedsatt hukommelse, angst, depresjon, søvn- og spiseforstyrrelser. Dette kan skyldes skade på enkelte nerveceller i hjernen. Disse skadene kan vedvare lenge etter at bruken har stoppet, mekanismene rundt dette er ikke klarlagt. Det kan derimot ikke sies med sikkerhet at symptomene skyldes kun bruken av ecstasy og ikke for eksempel samtidig bruk av andre rusmidler. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Vi har ikke anledning til å gi informasjon om hvor man får tak i ecstasy.

Politiets statistikk over beslag fra første halvår 2013 viser at antall beslag er lite, det viser at stoffet ikke lenger er mye brukt i Norge og tilgjengeligheten blir deretter.

Tiltak for å begrense bruk av ecstasy og andre narkotiske stoffer:

De lovgivende instanser forsøker å begrense tilgjengelighet av ecstasy (og all annen narkotika) ved å stoppe innførsel / smugling ved grensen. Videre straffes de som lager, selger eller besitter slike stoffer i henhold til norsk narkotikalovgivning.

Det gis opplysninger om narkotika til lærere og på foreldremøter og andre steder slik at flere voksne kan være oppmerksomme på ungdom, og gripe inn hvis de får mistanker om bruk.

Undervisningen i skolen tar sikte på å gi unge kunnskap om narkotika, og fokuserer på å skape holdninger som forhindrer fremtidig misbruk. Du kan lese mer om forebyggende arbeid her.

 

 

Hilsen RUStelefonen 08588
www.rustelefonen.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rusmidler
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rusmidler