Hopp til hovedinnholdet

Jeg har en venninne på samme alder som meg, som får hasj og alkohol av foreldrene sine.

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg har en venninne på samme alder som meg, som får hasj og alkohol av foreldrene sine. Hun har fått alkohol og hjemmebrent siden hun var 14 år. Jeg er veldig fortvilet og bekymret for henne og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vurderer å anmelde til politiet, da jeg vil det beste for henne, men jeg er usikker på konsekvensene av dette.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!
 

Jeg forstår godt at du er bekymret for venninnen din. Både alkohol og hasj er rusmidler. Alkohol er ulovlig å servere personer under 18 år, Hasj er ulovlig å bruke og besitte for alle.

Etter alkoholloven § 1-5 er det forbudt å selge/gi alkoholdig drikk til personer under 18 år. For alkoholholdig drikk med en alkoholprosent på 22 eller mer, er aldersgrensen 20 år. 

Foreldrene hennes bryter loven, samtidig som at du utøver grov omsorgssvikt ved å gi henne ulovlige rusmidler. Foreldre skal beskytte barna sine, ikke utsette de for fare. 

Hasj er skadelig.

Fysiske langtidsvirkninger: Røyking av cannabis reduserer trolig kroppens immunforsvar, og kan påvirke hormonbalansen med mulige menstrusjonsforstyrrelser hos kvinner og redusert sædcelleantall hos menn.

Psykiske langtidsvirkninger: Langvarig bruk øker risikoen for angst- og depresjonsreaksjoner og kan utløse psykoser hos disponerte individer. Dette kan vanskeliggjøre behandlingen av sinnslidelser som schizofreni og depresjonstilstander. Det er likevel ikke påvist at bruk av cannabis fører til livsvarige hjerneskader, men det kan muligens gi en reduksjon av enkelte intellektuelle funksjoner. 

En har ment at det såkalte amotivasjonssyndromet skyldes bruk av cannabisstoffer. Syndromet utvikles særlig hos unge, mottakelige individer. De blir likegyldige, apatiske, får nedsatt konsentrasjonsevne, nedsatt toleranse for skuffelser, samt får uvilje mot å gi seg i kast med nye oppgaver. Det er imidlertid vanskelig å skille mellom hva som skyldes stoffbruken, og hva som skyldes miljøfaktorer, f eks. «gjengens spilleregler» for atferd og livsstil.

Les mer om dette på Folkehelseinstituttets faktaark.  

Alkohol kan være skadelig på flere måter. Risikoen for sykdommer og akutte skader som følge av  alkoholbruk er stor, og øker stadig. Skadene som alkoholen gir deles inn i to hovedkategorier; akutte virkninger og langtidsvirkninger.

Konsekvenser av at en er i beruset tilstand: følger av reduserte ferdigheter og forandret oppførsel, eller skader disse personene påfører samfunnet eller seg selv: Ifølge ny forskning kan folk som drikker seg veldig fulle påføre hjernen store skader på kort tid, uten langvarig alkoholmisbruk. Det har lenge vært antatt at skader på hjernen kun kan oppstå etter lengre tids alkoholmisbruk.

Personer som drikker mye og ofte vil være mer utsatt for ulykker. 
Etter lengre tids drikking kan det oppstå toleranse, det vil si at man må drikke større mengder for å oppnå samme effekt. 

HVEM KAN HJELPE?

Jeg synes du skal melde fra til barnevernet om hva som skjer hjemme hos venninnen din. Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Barnevernet: Du kan ringe barnevernet og være anonym. Barnevernet har da en plikt til å undersøke hva som skjer i familien. 

Du kan også kontakte:

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588.

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du får det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

Lykke til!

Vennlig hilsen Helsesøster

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Er det farlig å røyke hasj?

Jente røyker hasj (colourbox.com)

Er det egentlig farlig å røyke hasj? Les om rusen og hvilke konsekvenser cannabisbruk har på kort og lang sikt.

Les mer

Vennen min har det vanskelig - hvordan kan jeg hjelpe?

Trøster venninne (colourbox.com)

Ser du at en av vennene dine har det vanskelig? Har en venn betrodd seg til deg om noe som gjør deg bekymret? Slik kan du hjelpe.

Les mer

Hva er barnevernet?

colourbox.com

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Du kan ringe alarmtelefonen, tlf: 116111 eller kontakte barnevernvakta om du trenger hjelp nå.

Les mer

- Jeg vil melde fra til barnevernet, men hva skjer da?

Gutt ser alvorlig ut (colourbox.com)

Jeg sliter skikkelig hjemme, og vil ikke bo hjemme lenger. Kan jeg, som ungdom, melde fra til barnevernet selv? Hva skje om jeg gjør det?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Alkohol
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om alkohol