Hopp til hovedinnholdet

Er kodein lovlig i Norge?

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Er det ulovlig å bruke/selge/kjøpe kodein i Norge? Hvilke straffer kan dette gi? Ville en person under 18 år blitt straffet mindre enn én person over 18 år? Jeg har aldri brukt, kjøpt eller solgt kodein. Jeg er bare nysgjerrig på grunn av veksten av popularitet av kodein i Skandinavia.

Besvart 14.05.2019 21:46
 

Svar
Hei

Det et er en rekke legemidler som markedsføres og selges i Norge som inneholder kodein. Men - kodein er klassifisert som et narkotisk stoff (som "Codeinum"), noe som betyr at bruk og besittelse er ulovlig og straffbart med mindre du har en resept på det fra legen. 

Tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika oppført i narkotikalisten er forbudt, jf. legemiddelloven § 22 annet ledd. Det følger av legemiddelloven § 31 at straffen er bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, eller begge deler.

Det er også straffbart å selge kodein til andre, selv om du har fått tak i dette gjennom lovlig resept fra legen. 

Personer under 18 år vil kunne få samme bøter som personer over 18 år. I noen tilfeller vil unge under 18 år kunne få såkalt påtaleunnlatelse. Det vil si at selv om politiet finner at du har gjort noe straffbart, får du ingen straff, så lenge du ikke gjør noen flere straffbare handlinger feks de neste to årene. Personer under 18 år fengsles heller ikke med mindre sakene er av svært alvorlig karakter. Det vil ikke skje for brudd på legemiddelloven. 

 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett