Hopp til hovedinnholdet

Ved skilsmisse delte far og mor det som var spart opp i barnets navn. Den ene har brukt opp pengene. Har barnet noen rett til å kreve det tilbake?

 

Spørsmål
Hei !
Skilsmissebarn - mor og far ble slikt for 8 år siden. Nå er barnet 18 år og skal forvalte sin egen økonomi. Ved skilsmisse delte far og mor det som var spart opp i barnets navn - barnetrygd - gaver etc- ca. 100.000 totalt 50/50. Dette skulle forvaltes på best mulig måte med tanke på barnets utdannelse og fremtid. Hos den ene av foreldrene har dette nå vokst til ca. 100.000. Den andre av foreldrene har brukt pengene "til barnets beste" og der er kontoen tom. Dette har skjedd uten samtykke fra barnet eller den andre av foreldrene. Har barnet noen rett til å kreve deler aller alt tilbake ?? Barnet er skuffet !!
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

Utgangspunktet er at foreldrene etter barneloven har en underholdsplikt for barnet frem til det fyller 18 år. Barnetrygd blir i utgangspunktet utbetalt til foreldre som en hjelp til å overholde denne plikten. Det er ikke enkelt å angi konkret hva som faller inn under underholdsplikten. Det er i alle fall klart at ”luksusvarer” som mobil, dyre merkeklær og lignende vil falle utenfor. Foreldrene vil derfor ikke ha noen plikt til å bekoste slike ting. Avhengig av forelderens økonomiske situasjon og deres syn på oppdragelse er det opp til hver enkelt forelder hva de vil bekoste barnet med utover det som er omfattet av underholdsplikten. Dersom barnet ønsker seg ”luksusting” kan det være naturlig at barnet bruker egne midler på dette. Barn kan for eksempel ha midler oppspart etter å ha mottatt gaver og lignende.

Frem til barnet er 18 år er det i utgangspunktet foreldrene som skal styre barnets midler i lys av barnets interesser og behov. Fra barnet er 14 år har det imidlertid rett til å si sin mening om hva pengene skal brukes til. Det er likevel foreldrene som til syvende og sist bestemmer.

Dersom foreldrene dine har hatt delt foreldreansvar må de i utgangspunktet ha vært enig i beslutninger vedrørende styringen av dine midler. Det kan likevel være slik at de har gitt hverandre fullmakt til å ha ansvar for hver sin del av dine midler.

Ut fra opplysningene du oppgir er det vanskelig for meg å ta stilling til om dine midler er brukt på en måte som er i strid med loven. Du oppgir at pengene er brukt ”til barnets beste”. Dette tyder på at bruken ikke er lovstridig, og at du ikke har noen rett til å kreve pengene tilbake.

Vennlig hilsen Juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Skilsmisse

Skilsmisse

De fleste blir berørt på en eller annen måte av samlivsbrudd. Det kan være deg selv det gjelder, eller en i din familie, en venn eller en nabo. Hva skjer når man skiller seg og hva er dine rettigheter som barn i en skilsmissefamilie?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Skilsmisse
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om skilsmisse


Quiz: Hva vet du om rettigheter og plikter på jobben?

Hvem bør du ringe hvis du mener rettigheten dine blir brutt på jobben?