Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål om barn har noe å si i spørsmålet om det skal betales barnebidrag.

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Hei! Konflikten jeg nå skal beskrive omhandler 3 personer. Mor, far og barn. Foreldrene ble skilt for 10 år siden og gjorde opp ulike pengespørsmål der og da, alle avtalene inngått ble godtatt med den rammen at barna(det er 3 barn totalt) delte på å være hos mor/far 50/50. Nå er to av barna myndige og det tredje har valgt å bosette seg sammen med den ene forelderen (dette skjedde når barnet hadde fylt 15 år) Som en etterfølge av det har også forelderen (nå et år senere) valgt å utsende et krav om barnestøtte til den andre forelderen. Hva har barnet å si i denne konflikten? Hvor mye kan denne forelderen potensielt kreve? jeg vet at kravet om pengestøtte faller bort hvis barnet bestemmer seg for å gjennoppta 50/50 systemet, men er det en annen utvei?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Du lurer på hva barnet har å si i konflikten mellom foreldrene med tanke på om det skal betales barnebidrag fra den forelderen som ikke har den daglige omsorgen for barnet til den forelderen barnet bor fast hos. Du lurer også på hva størrelsen kan være på barnebidraget.

Det koster ganske mye penger å ha barn. Det er dette som er grunnen til at vi har regler om at de som barnet ikke bor hos i det daglige skal betale barnebidrag. Dette for at den som barnet bor hos skal få hjelp til å dekke de utgiftene det koster å ha et barn. Barnebidrag er noe foreldrene får til forsørgelsen av barn.

Det er et gjennomgående prinsipp i barneretten at barnets beste skal danne grunnlag for avgjørelsene. Det er også slik at barnet skal ha rett til å bli hørt om hva det ønsker gradvis etter hvert som barnet blir eldre.

Imidlertid er ikke spørsmålet om det skal betales barnebidrag eller ikke og hva størrelsen på barnebidraget skal være, noe som barnet skal ha muligheten til å påvirke ved å si hva det mener. Dersom det hadde vært slik, ville dette kunne sette barn i en veldig vanskelig lojalitetskonflikt som det ikke er riktig at barn skal kunne settes i. Dette er noe som foreldrene bør kunne ordne opp seg i mellom uten å involvere barna i det. Dersom de ikke klarer å bli enig, finnes det også mekanismer de kan anvende seg av, som for eksempel å fremme krav gjennom NAV. Hvis foreldrene dine ikke klarer å bli enige om størrelsen på barnebidraget, vil NAV fastsette størrelsen beregnet ut fra flere forskjellige faktorer. Blant disse faktorene vil være størrelsen på samvær og størrelse på foreldrenes økonomiske inntekter.

Du kan lese om reglene om barnebidrag i barnelovens kapittel 8.



Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Skilsmisse
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om skilsmisse