Hopp til hovedinnholdet

Må jeg ha samvær med pappa?

Jente 14 år
 

Spørsmål

Må jeg ha samvær med pappa?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, lov om barn og foreldre har noen bestemmelser om dette, f.eks.
  § 32. Utdanning, medlemskap i foreiningar.

       Barn som er fylt 15 år, avgjer sjølv spørsmål om val av utdanning og om å melde seg inn i eller ut av foreiningar.

§ 33. Barnet sin sjølvråderett.

       Foreldra skal gje barnet stendig større sjølvråderett med alderen og fram til det er myndig.

 
Hvem av foreldrene et barn skal bo hos og hvor mye den andre forelder skal "ha" barnet, må foreldre sammen bli enige om, og som du ser skal en fjortenårings mening tillegges stor vekt. De fleste foreldre vil vel forsøke å jenke det til og komme til enighet, Så kan det så klart allikevel være helt ulike oppfatninger om dette og andre ting slik at en ungdom opplever å bli tvunget. Svaret må bli at ja, til en viss grad "må" et barn under atten år rette seg etter foreldrene, men foreldren bør vise forståelse når motstanden blir tydelig og ikke er urimelig. Så er det også slik at foreldres beste virkemiddel er at de er lydhøre og viser respekt for unges meninger. Hvis ikke kan det bli mange konflikter i hjemmet og disse kan som oftest ikke løses på annen måte enn at familiens medlemmer greier å samarbeide. Samfunnet kan ikke løse alt gjennom regler og lover. 

 

hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Skilsmisse
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om skilsmisse