Hopp til hovedinnholdet

etter samlivsbruddet, har vi fremdeles delt foreldreansvar?

 

Sp√łrsm√•l
Hei.
Er alenemor for en sønn på 2 år. Når han var mindre bodde jeg og hans far sammen. Vi hadde også skrevet under på en avtale slik at vi hadde delt foreldreansvar.
Så det jeg lurer på er; etter samlivsbruddet, har vi fremdeles delt foreldreansvar, eller falt dette bort når jeg ble stående som aleneforsørger?
Har jeg evt noe mulighet for å få fjernet det delte foreldreansvaret?
Dette sp√łrsm√•let og svaret er mer enn ett √•r gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei.

Etter samlivsbruddet har du og barnets far fremdeles delt foreldreansvar etter avtalen. Avtalen om foreldreansvar kan endres ved at du og barnets far i fellesskap inngår en ny avtale hvor du får foreldreansvaret alene. Dersom dere ikke blir enige kan hver av foreldrene reise sak for retten om hvem som skal ha foreldreansvaret.

Saken behandles i tilfelle av retten eller fylkesmannen etter de samme regler som gjelder etter separasjon og skilsmisse. Foreldre med felles barn under 16 år må imidlertid møte til megling på et familiekontor, før det kan reises sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller om samvær.

Se oversikt over kontorer på www.bufetat.no under familie.

Formålet med meglingen er å få foreldrene til å komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvar, om hvor barnet skal bo fast og om samvær. Skal spørsmålet avgjøres av fylkesmannen eller retten, skal avgjørelsen først og fremst rette seg mot det som er best for barnet. I forbindelse med sak om foreldreansvar, kan det kreves at retten treffer en foreløpig avgjørelse om hvem som skal ha foreldreansvaret inntil saken er endelig avgjort. Det skal imidlertid svært mye til før retten fratar den ene av foreldrene foreldreansvaret.


Vennlig hilsen
juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes ogs√• du b√łr lese:

Sp√łrsm√•l og svar som ligner


Tilbake til sp√łrsm√•l og svar om Skilsmisse
Tilbake til sp√łrsm√•l og svar
Les artikler om skilsmisse


Quiz: Hva vet du om husleia di?

Hvordan skal jeg betale depositum?