Hopp til hovedinnholdet

Hoppe over fag i grunnskolen?

Gutt 14 år
 

Spørsmål

Er det mulig å hoppe over ett klassetrinn i enkelte fag? Noen fag er latterlig enkle, og får meg ikke til å føle meg utfordret! Etter en IQ-test på skolen, fikk jeg vite at jeg har en IQ på 143, noe som var høyere enn alle på skolen. Allikevel mener lærerne at jeg har godt av å lære det samme som alle andre på trinnet mitt. Selv om jeg allerede er langt inne i pensum for de som er både en og to år eldre. Flere lærere misforstår meg, og jeg begynner virkelig å bli lei! Hadde gjerne gått opp ett trinn i noen fag. Tusen takk for svar.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Takk for spørsmålet ditt. 

For det første har du rett til tilpasset opplæring. Undervisningen skal tilpasses dine evner og forutsetninger. Opplever du undervisningen som lite utfordrende burde du ta dette opp med kontaktlærer og aktuelle faglærere, for å få en mer tilrettelagt undervisning. 

Ut over dette har du muligheten til å ta fag på videregående mens du fremdeles går i grunnskolen. Jeg klipper inn § 1-15 fra forskrift til opplæringsloven under, så kan du lese deg frem selv til hvilke muligheter du har. Ta dette opp med foreldrene dine og ledelsen på skolen.

§ 1-15.Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet

Elevane i grunnskolen skal følgje opplæringa i alle fag slik det er fastsett i læreplanverket, jf. § 1-1. Dette gjeld likevel ikkje fullt ut for elevar på ungdomstrinnet som har tilstrekkeleg kompetanse i grunnskolefaga til å følgje opplæringa i eit eller fleire fag på vidaregåande nivå i samsvar med læreplanverket. På vidaregåande nivå kan elevar på ungdomstrinnet ta fellesfag og programfag, som byggjer på fag i grunnskolen. Kommunen gjer enkeltvedtak om at eleven på ungdomstrinnet skal ta eit eller fleire fag i vidaregåande opplæring. Før kommunen gjer enkeltvedtaket, skal det innhentast samtykke frå eleven eller foreldra til eleven.

Eleven skal ha undervegsvurdering og sluttvurdering etter kapittel 3 i faget både på ungdomstrinnet og i vidaregåande opplæring. For trekk til eksamen i grunnskolen gjeld § 3-25 tredje ledd.

Elevar som følgjer opplæring på vidaregåande nivå etter første ledd, kan også ta i bruk timane til valfag og inntil 60 % av timane i faget utdanningsval til denne opplæringa.

Med vennlig hilsen,

Elev- og lærlingombudet i Oslo kommune

- i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Skolehverdag
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om skolehverdag