Hopp til hovedinnholdet

Betaling for ødelagte skolebøker

Gutt 14 år
 

Spørsmål
Hei, jeg lurer på en ting.I norges lover står det at ungomsskole og barne skoler skal være gratis, men hvis man skal levere inn en bok eller en bok som er ødelagt må man betale for den , Bryter skolen regelene da?
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


I følge opplæringslova § 2-15 kan det ikke kreves at elevene eller foreldrene dekker utgifter til undervisningsmateriell i grunnskolen. Det betyr at skolen ikke kan kreve at eleven eller foreldrene erstatter en bok som er ødelagt som følge av normal slitasje.

Situasjonen vil imidlertid være annerledes hvis boken ble ødelagt forsettlig eller uaktsomt. Skolen vil her være i sin fulle rett til å kreve erstatning for den ødelagte boken. Etter skadeerstatningsloven § 1-2 vil foreldrene til den aktuelle eleven også være ansvarlig for å dekke utgiftene til dette.


Juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Skolehverdag
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om skolehverdag


Quiz: Hva vet du om dine rettigheter?

Hvor lenge defineres du som barn?