Hopp til hovedinnholdet

Har over 20% fravær i et fag

Jente 16 år
 

Spørsmål

Jeg har gått på vg1 i et halvår nå, og har over 20% fravær i et fag. Vil prosenten bli enda mindre hvis jeg ikke har mer fravær i dette faget, fremover i tid, nå som det nye halvåret har begynt? For jeg har hørt det at hvis jeg har over 20% fravær i et fag, kan jeg miste stipendet slik at det blir til lån. Eller det at jeg ikke kan ta eksamen i dette faget.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for spørsmål!

 

Skolene skal ikke ha regler for for mange prosent fravær som fører til at man ikke får karakter i fagene. Det er slik at du skal kunne få karakter i et fag så framt læreren har TILSTREKKELIG GRUNNLAG til å gi deg vurdering i faget. Du bør derfor så raskt som mulig snakke med lærerne du har i de fagene der du har vært mye borte. Forklar situasjonen din. Spør hva som skal til for at de får nok grunnlag til å sette karakter. Kanskje kan du ha noen ekstra prøver, muntlige framføringer eller innleveringsoppgaver. Dette slik at lærerene får nok grunnlag til å kunne vurdere deg med karakter i fagene.
 
Dersom du har vært borte pga. sykdom så anbefaler jeg også at du skaffer en legeattest som bekrefter dette. Deretter bør du spørre om en prat med kontaktlæreren din. Dette slik at dere får lagt en plan for hvordan du skal få tatt igjen den undervisningen du har mistet.
Så fremt du beholder skoleplassen din på videregående og fortsatt har ungdomsrett, vil du normalt ikke miste stipendet fra Lånekassen. Skolene har imidlertid mulighet til å melde fra om fraværet ditt til Lånekassen, og det er sånn sett opp til dem om de stopper stipendet. Derfor er det lurt om du kontakter Lånekassen for en prat om dette sånn at du er sikker på hva som vil gjelde for akkurat deg. Telefonnummeret til Lånekassen er 22 70 03 00.

Håper dette var forståelig forklart. Lykke til videre!Hilsen utdanningsrådgiveren, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Fravær
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om fravær