Hopp til hovedinnholdet

Har skolen erstatningsplikt for skader, og er elever forsikret?

 

Spørsmål

Dersom elevene på noen måte skader seg i skoletiden eller på skoleveien (enten fysisk eller psykisk), har skolen erstatningsplikt? I så fall, i henhold til hvilken lov? Er skolen erstatningspliktig også hvis elevene får hørselsskader i skoletiden? Er skolen nødt til å ha forsikring på elevene? I så fall, står det nedskrevet i loven?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Er skolen pliktig å forsikre elevene?

 

Ja. Dette følger av opplæringslova § 13-3b og forskrift til opplæringslova kapittel 8. Plikten gjelder både skoletiden og skoleveien.

 

Legge merke til at skolen ikke trenger å bruke et privat forsikringsselskap, men kan velge å bruke kommunen selv som forsikringsselskap.

 

 

Har skolen erstatningsplikt?

 

Forsikringsutbetalinger for å dekke faktiske kostnader til behandling vil skolen nesten uansett være pliktig til å utbetale, men erstatningsrett er et komplisert område. I noen tilfeller vil det kunne være andre som overtar denne erstatningsplikten, f.eks. en som med viten og vilje har forårsaket skaden.

 

Det er altså ikke mulig å svare direkte på om skolen er "erstatningspliktig". Det vil avhenge av om skolen har gjort seg skyldig i å ikke gjøre jobben sin godt nok. Likevel vil stort sett forsikringen tre i kraft, uavhengig av årsaken til ulykken.

 

Hilsen Sigve Indregard, elev- og lærlingombud i Oslo

Nettsted: elevombud.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Helse og sosial på skolen
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om helse og sosial på skolen