Hopp til hovedinnholdet
Nervøs jente (colourbox.com)
Følg ung.no på Snapchat
Følg ung.no på Snapchat

Hva er reglene for taushetsplikt om karakterer?

 

Spørsmål

Hei Jeg har skjønt det slik at alle lærere i grunnskolen har taushetsplikt når det gjelder hvordan det går med den enkelte eleven faglig sett (f.eks. hvilken karakter eleven har o.l.). Men hvilken lov er det som pålegger lærerne taushetsplikt? Hva man kan gjøre hvis taushetsplikten brytes? Har læreren taushetsplikt ovenfor andre lærere også, eller kan opplysninger om hvordan det går med eleven i faget utleveres til andre kollegaer på skolen? Har skolen også taushetsplikt når det gjelder elevens personopplysninger?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

A. Forvaltningsloven pålegger lærerne taushetsplikten. Den følger av at elevens karakterer er informasjon om elevens "personlige forhold". Det er taushetsbelagt etter Forvaltningslovens § 13, 1. ledd, pkt. 1.

 

B. Hvis taushetsplikten brytes kan man ikke gjøre noe annet enn å klage på det til skolen eller anmelde forholdet. Det er i prinsippet straffbart å bryte taushetsplikten.

 

C. Karakterer diskuteres i karaktermøter mellom alle lærerne som har en elev. Overfor disse lærerne er det ikke noen taushetsplikt, fordi de må gjøres kjent med opplysningene for å skjøtte sitt arbeid. Det samme gjelder lærernes overordnede (rektor og avdelingsleder), og eventuelle mennesker som av tekniske grunner må ha tilgang (f.eks. kontorpersonale som taster karakterene inn i datasystemer.) Dette unntaket finnes i forvaltningslovas § 13b, og handler om innsyn som er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig arbeidsdeling internt på skolen, eller for å drive veiledning.

 

Litt forenklet kan vi si at lærerne har lov å dele karakterer med hverandre dersom det er en hensikt bak det (for eksempel fordi flere lærere arbeider med samme elev, eller en lærer skal ta over en klasse fra en annen lærer), men de kan ikke bare spre slik informasjon for moro skyld på lærerværelset.

 

D. Lærere har taushetsplikt med tanke på alle personopplysninger de får kjennskap til gjennom arbeidet, ja. To viktige begrensninger finnes:

 

Følgende er ikke personopplysninger: fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted.

 

I tillegg er opplysninger som er "allment kjent" ikke dekket av taushetsplikt.

Hilsen Sigve Indregard, elev- og lærlingombud i Oslo

Nettsted: elevombud.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Karakterer
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om karakterer