Hopp til hovedinnholdet

dobbelt statsborgerskap ved fødsel

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hei Jeg blir 18 i juli i år, og lurer på noe ang. dobbelt statsborgerskap. Jeg har dansk mor og norsk far, og bodd i Norge siden jeg var 1 år. Idag har jeg både et norsk og et dansk statsborgerskap- altså dobbelt. Mine foreldre er gift. Må jeg velge statsborgerskap når jeg fyller 18/21? Eller er det mulig at jeg har begge statsborgerskapene resten av livet?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Slik jeg oppfatter reglene kan du beholde begge dine statsborgerskap. 

I Stortingsmelding nr. 6 (2012–2013) «En helhetlig integreringspolitikk» står det bl.a. følgende om dobbelt statsborgerskap: 

«Norske statsborgere skal som hovedregel ikke ha andre statsborgerskap enn det norske. Det gjelder flere unntak fra hovedregelen om ett statsborgerskap, og mange nordmenn er derfor også borgere av andre land. Barn som har en norsk og en utenlandsk forelder, kan få dobbelt statsborgerskap ved fødselen. I slike tilfeller er Norge forpliktet til å tillate dobbelt statsborgerskap etter Europarådets konvensjon om statsborgerskap av 1997. Konvensjonen sier at barn som erverver flere statsborgerskap automatisk ved fødselen, skal tillates å beholde disse.» 

Dersom du vil vite mer kan du kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI): 

www.udi.no/Sentrale-tema/Statsborgerskap/Dobbelt-statsborgerskap/ 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Stat og kommune
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om stat og kommune