Hopp til hovedinnholdet

Kjæresten min er i utlandet og skal giftes bort mot sin vilje...

Jente 19 år
 

Spørsmål

Hei! jeg har et skikkelig problem.. Altså livet mitt føles helt ødelagt.. Historien begynner sånn kort fortalt, at jeg møtte en gutt i juli 2011 til nå og vi ble først kjent og etter hvert venner og senere kjærester men han er ikke norsk selv om jeg tror jeg har funnet ekte kjærlighet med han og alt var bra en stund til etter han hadde fortalt familien sin om meg og de godtar ikke meg uansett så omtrent 6 månd har ingenting vært bra ikke for han eller meg siden vi ikke får lov til å ha noe kontakt av hans familie. Og nå har han vært i hjemmlandet sitt for å passe på sin mor siden hun er syk. Også har jeg fått vite at han ikke har det noe bra " at alt har blitt mye verre" uten meg" han blir også giftet bort og er nå forlovet. Dette er noe han selv sier at han ikke vil. Selv om jeg har respekt for han og hans kultur så føles livet helt ødelagt uten han siden han betydde alt i verden. Så hva kan jeg gjøre? Trenger å vite om det er noe jeg kan gjøre for å hjelpe han?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Jeg forstår godt at du og din kjæreste lider. Det er vondt å oppleve at man ikke kan få den man elsker, og det er vondt å ikke bli godtatt av familien til den man elsker.

Din kjæreste er nok i en svært vanskelig situasjon nå, der han opplever et sterkt press fra familien. Ofte kan et nei til ekteskapskandidaten foreldrene har bestemt bety vold eller kanskje utstøtelse. Begge deler kan oppleves vondt og skremmende. Det gjør også situasjonen vanskeligere at han er i utlandet og ikke i Norge.

Har du fortsatt kontakt med din kjæreste pr telefon eller via internett? Dersom dette er noe han ikke ønsker burde han kontakte den norske ambassaden i det landet han nå oppholder seg. Dersom det ikke er noen ambassade i dette landet, bør han kontakte nærmeste norske ambassade. Ambassaden kan bistå han om han kan komme seg dit. Kanskje kan de hjelpe han hjem til Norge. Du/han kan finne adressene til norske ambassader i utlandet ved å trykke her. I kontakt med ambassaden er det viktig at din kjæreste forteller alt om hvilken vanskelig situasjon han er i.

Dersom din kjæreste ikke vil gifte seg med den andre kvinnen i foreldrenes hjemland, er nok også denne kvinnen i en vanskelig situasjon. Hun vil som kvinne muligens ha dårligere muligheter til å få en annen mann dersom han venter med å si ifra til etter de er gift. Dersom ekteskapet fullbyrdes slik familiene forventer ved et bryllup, vil hun ikke lenger være jomfru. Derfor ville det beste være om han kunne få hjelp til å komme seg unna og får hjelp før et eventuelt bryllup.

Dersom han kommer seg trygt hjem til Norge, er det mulig å få hjelp her. En forlovelse er ikke bindende her etter norsk lov, og kan brytes. Et ekteskap inngått under tvang er ugyldig her i Norge, og han kan få ekteskapet ugyldiggjort. Det er imidlertid mulig han også opplever det som nødvendig å få en religiøs skillsmisse, men dette kan også ordnes.

Det største problemet for din kjæreste er nok hans families reaksjoner på motstand mot ekteskapet. Kanskje vil motstand fra hans side sette han i fare for vold og trusler? Eller kanskje vil det bety at familien ikke vil ha noe med han å gjøre, noe som også kan oppleves svært vanskelig.

Dersom han kommer til Norge og trenger et trygt sted å bo kan han få bo på krisesenter for menn. Han kan også ta kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse tlf 47 80 90 50 og forhøre seg om botilbudet for personer som er i fare for å bli utsatt for/er utsatt for tvangsekteskap. Kompetanseteamet kan også nås på mailadressen:kompetanseteamet@imdi.no

Dersom kjæresten din tror han er i fare og at familien kan komme til å straffe han, bør han oppsøke politiet slik at de kan gjøre en trusselvurdering og sette inn eventuelt nødvendige sikkerhetstiltak som f.eks. voldsalarm. Han må ikke anmelde sin familie for at politiet skal foreta en trusselvurdering.

Dersom dere trenger hjelp, råd og noen å snakke med om den vonde og vanskelige situasjonen kan dere ringe Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (815 55 201). Dit kan dere ringe gratis og anonymt om dere vil.

Så til sist. Valgene din kjæreste står overfor er svært vanskelig. Det kan hende han ikke klarer å gå imot sin familie, til tross for at han elsker deg. Det er flere gutter i Norge som lever et dobbeltliv, nettopp fordi det å skuffe familien sin er noe de ikke ønsker. Noen lever med en kvinne hjemme som de ikke ønsket å gifte seg med, og en kjæreste i hemmelighet som familien ikke kan vite om. Dette er en vond situasjon for alle parter.

Du bør prøve å motivere din kjæreste til å be om hjelp, og samtidig gi han mye forståelse for den vanskelige situasjonen han er i. Jeg forstår at du har det svært vanskelig i denne situasjonen der en kan føle seg helt maktesløs. Jeg håper dere vil få den hjelpen dere trenger og at dere to kan få nyte kjærligheten igjen.

Lykke til!

Vennlig hilsen

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i samarbeid med ung.no

 
 
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Tvangsekteskap
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om tvangsekteskap