Hopp til hovedinnholdet

Vil flytte utenlands. Har ME og ingen utdannelse.

Jente 19 år
 

Spørsmål

Hei, jeg har drømmer om å flytte til et land i Europa, til min kjæreste. Jeg blir ferdig på videregående i år, men har ingen fullførst utdannelse eller noen jobb. Jeg har også ME og må gå på en rekke medisiner, og er under utredning. vet ikke om det ville vært komplisert om jeg ikke hadde levd i Norge. Hvis jeg skulle valgt å flytte, hvor skal jeg begynne? Hva må jeg gjøre? og hvis jeg får uføretrygd, ville jeg fortsatt fått det, om jeg hadde bodd lange perioder i utlandet? Er det noe jeg trenger å vite før jeg tar et valg? På forhånd takk.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar

Hei, og takk for spørsmål!

 

Dersom man er innvilget uførepensjon eller alderspensjon kan man oppholde seg i utlandet en god del av tiden, og fortsatt motta slik støtte. Du kan lese mer om dette her.

 

Det er viktig å ha klart for seg at veien til uførepensjon ofte er lang, fordi kriteriene er strenge. Et viktig poeng er nemlig at uførepensjon er ”evig”, og mange som er syke akkurat nå kan jo ikke si med sikkerhet at de fortsatt vil være syke mange år frem i tid. De som har sterkt nedsatt arbeidsevne kan søke Arbeidsavklaringspenger (AAP), og når man har sløik nedsatt arbeidsevne er det vanlig at man mottar AAP mens man går til aktiv behandling. Dersom det etter hvert viser seg at tilstanden må vurderes som varig kan man få innvilget uførepensjon. Dersom man oppholder seg i utlandet (leverer meldekort fra utlandet) vil man miste AAP-en.

Du kan lese mer generelt om uførepensjon her  og om ”Ung ufør” her.

 

Generelt vil det å flytte til utlandet gjøre det vanskelig for deg dersom du mottar ytelser fra Nav. Det er nærliggende å tenke at du eventuelt først vil kunne fylle vilkårene for AAP, og etter noen år med AAP eventuelt kunne fylle vilkår for å få innvilget uførepensjon, og med uførepensjon ha mulighet til å motta stønad selv om du oppholder deg mye utenfor Norge.

 

Du kan for øvrig lese mer om AAP her.

 

Lykke til!

 

Med vennlig hilsen Nav (www.nav.no), i samarbeid med Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Utenlandsopphold
Tilbake til spørsmål og svar