Hopp til hovedinnholdet

Mistet eksamener på grunn av depresjon.

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, jeg har et spm ang. avbrutte studier. Saken er den at jeg fikk plass og påbegynte studiene mine ved et universitet. Etter å bare ha bestått 1 av 4 fag fikk jeg derimot problemer med depresjon og dukket ikke opp til resten av eksamnene. Jeg fikk senere et brev i posten om at jeg ikke hadde oppfylt kravene for studiet og at jeg hadde blitt sperret fra det studiet jeg hadde påbegynt. Nå er jeg bedre og ønsker å studere igjen. Dermed lurer jeg på å dette vil hindre meg i å søke meg inn på et annet studie ved et annet universitet? Samtidig lurer jeg på om det vil påvirke et evt. studielån eller om studielånet kun gjelder studiet du går på når du søker?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Dersom du har fått støtte til studier som du ikke har fullført, så medfører det to ting i forhold til Lånekassen. For det første vil du ikke få omgjøring i fra lån til stipend for de fagene du ikke har bestått. Det betyr i praksis at du sitter igjen med større gjeld en det du ellers kunne hatt.
Du vil også bli regnet som forsinket i forhold til Lånekassen. Grensen for forsinkelse er på 60 studiepoeng, det vil si tilsvarende ett år med fulltidstudier. Det betyr at dersom forsinkelsen din overstiger 60 studiepoeng, så vil du miste retten til støtte.
Reglene for forsinkelse gjelder også dersom du bytter studie.

Lånekassen kan i noen tilfeller se bort i fra fravær som skyldes sykdom.Du kan sende kopi av legeerklæring eller sykemelding til Lånekassen.

De fleste grunnutdanninger har opptak én gang i året gjennom Samordna opptak. Ordinær søknadsfrist er 15. april hvert år. Du kan også høre direkte med universitetet du har lyst til å studere ved om de har opptak til emner direkte ved universitetet.

Det har ingenting å si for opptak til studier om man har strøket på eksamen i tidligere studier.

Vennlig hilsen

 

Lånekassen  og Samordna opptak i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Utdanning
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om utdanning