Hopp til hovedinnholdet

Zoolog

Gutt 14 år
 

Spørsmål

Jeg har bare lyst til å få noe oppklart fordi jeg går i 9.klasse og syntes det med videregående er litt komplisert. Jeg har fra en veldig ung alder vært interessert i å jobbe med natur og dyr og tenker derfor veldig mye på zoolog yrket. Sånn jeg har forstått det så er det etter ungdomsskolen så kan jeg søke inn på en skole med generell studiekompetanse med realfag, så hvis jeg gjør det bra der, så kan jeg søke inn på et universitet der jeg studerer biologi og så tar en retning innenfor biologi som da blir zoologi, der jeg trenger en mastergrad som varer 5 år totalt. jeg bare lurte på om jeg har fått det riktig. og et siste spørsmål. Hva er forskjellen på en zoolog og en mammalog. Takk for din tid og støtte! :)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Så flott at du allerede nå har bestemt deg for en yrkesretning da. Det er viktig å være helt klar for et utdanningsløp. Da er det så mye enklere å navigere seg fram i utdanningslandskapet. Den utdanningsretningen du ønsker å velge har et slikt utdanningsløp som du beskriver i denne henvendelsen.

En mammalog gjør følgende:

En mammalog jobber med mammalogi, læren om pattedyr. Mammaloger er biologer og zoologer, og bruker gjerne disse yrkestitlene fremfor yrkestittelen mammalog.

Fagfeltet biologi handler om alt levende, og mammaloger har som biologer en grunnutdanning som gjør at de har kunnskap om et bredt felt av biologiske disipliner. Mammalogien tar for seg blant annet klassifisering av pattedyr, forskning på evolusjon og naturhistorie, samt forskning på pattedyrenes oppførsel. Det er utført sosiologiske og psykologiske undersøkelser på mange pattedyr.

I dag er en del av forskningen rundt pattedyr preget av undersøkelser rundt effekter av global oppvarming og forurensning, og hvordan disse påvirker pattedyrenes liv.

Personlige egenskaper:    

Som biolog må du være interessert i mangfoldet i naturen. Som mammalog bør du ha en spesiell interesse for pattedyr. Du må være nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis.

Hvor jobber mammaloger?    

En mammalog/biolog kan jobbe innenfor blant annet forskning og undervisning. Biologen kan også ha roller innenfor offentlig forvaltning, eksempelvis i departementer, direktorater, tilsyn eller forskningsinstitusjoner. 

En zoolog gjør følgende:

Zoologi er en av flere spesialiseringer innenfor fagområdet biologi. Zoologi er et stort fagfelt innenfor biologi, og forskningsområdene er mange og komplekse. De fleste zoologer har svært høy kunnskap om et lite fagfelt.

Zoologer har kunnskap om dyrenes oppførsel, egenskaper, mønster og samhandling med andre dyr og miljøet rundt. Forskning på sykdommer og hvordan disse sprer seg mellom dyr er ett av flere felt som zoologer forsker på.

Vanlige arbeidsoppgaver for zoologen:

  • undersøke og samle inn prøver gjennom feltarbeid eller laboratoriearbeid
  • analysere og skrive rapporter om resultatene man finner

Arbeidshverdagen for zoologer kan variere. Mange er engasjert i prosjektarbeid i laboratorier med forskning på rotter, insekter og andre dyr. Andre zoologer arbeider ute i naturen, hvor de blant annet studerer og loggfører ett eller flere dyrs aktivitetsmønster over en gitt periode. Paringsritualer, aggresjonsoppførsel og gruppementaliteten til en dyregruppe er andre vanlige prosjekter.

Ofte arbeider zoologen sammen med andre biologer, men også andre yrkesgrupper, som for eksempel naturforvalteren.

Personlige egenskaper:    

Som zoolog må du være interessert i mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig og like å undersøke ting. Arbeid på laboratorium og i felten krever god konsentrasjon og tålmodighet. Du må kunne tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis. Som zoolog må du være forberedt på å jobbe mye ute.

Hvor jobber zoologer?    

Zoologer er som oftest ansatt ved universiteter og høgskoler, innenfor offentlig forvaltning, dyr- og miljøvernsorganisasjoner, museer og dyrehager.

Lykke til!

 

Med vennlig hilsen

 

Veiledningssenteret Follo, i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Utdanning
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om utdanning