Hopp til hovedinnholdet

Lønn og formell utdannelse

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg er en gutt på 19 år, har jobbet som lærekanidat i bedrift i en god stund,og er ferdig som lærekanidat i september 2015, (2år) Jeg lurer litt, for jeg har gått på videregående, var dessvere dumm og gikk av mot slutten. Har ikke fulført i så mange fag, og fraværet der var ganske høyt,dette er min egen dummhet og det vet jeg, har vært i jobb en stund nå og stor trives veldig. Får masse skryt, skjønner jobben ikke 1 dag fravær, verken timer eller dager. Jeg hører min mor si at ime dårlig Skole gang, så kommer jeg ikke til og tjene like bra som mine kolleger i framitden? stemmer dette? jeg lurer på hvilke muligheter jeg har etter og ha fått kompetansebeviset! sjefen har hintet til mulig at jeg får fast jobb etter læretid som lærekanidat, men dette er enda ikke sikkert. Er veldig bekymret for framitden i forhold til jobb og økonomi. Men fylketskomunen menter dette ikke er noe dårlig utanning. Skulle jo også tru at om jeg får JA på og bli fast ansatt, og blir sett på som en ordinær a

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Lønn er som hovedregel ikke lovregulert i Norge. I lovverket eksisterer det derfor ingen generell minstelønn. Derfor er det svært viktig at spørsmålet om lønn er regulert i den enkelte arbeidstakers arbeidsavtale.

Et unntak fra hovedregelen gjelder i byggbransjen, skips- og verftsindustrien, renholdsbransjen og i jordbruk - og gartnerinæringene. I disse bransjene er det innført allmenngjorte tariffavtaler som blant annet regulerer arbeidstakers lønn med fastsatte minstelønnssatser.

Mange virksomheter har inngått tariffavtaler. Tariffavtaler er avtaler om lønn og andre rettigheter mellom arbeidsgiver - og arbeidstakerforening. Er du ansatt i en virksomhet som er bundet av en tariffavtale vil du som ansatt også kunne være bundet av avtalen.

I visse bransjer vil det kunne ha betydning om du har fullført videregående, i andre bransjer kan det ha mindre betydning. Imidlertid vil arbeidsgiver som kjenner til at du vanskelig kan få en annen jobb på grunn av manglende utdanning ofte være mer tilbakeholden med pengene enn overfor kolleger som har god utdanning ved siden av og arbeidsgiver har reell frykt for å miste.

Hvorvidt dette har betydning for deg er vanskelig å svare på. For å få mer opplysninger om dette kan du eventyelt ta kontakt med en bransjeorganisasjon innenfor ditt fagfelt.

Ta kontakt med arbeidsgiver eller tillitsvalgt for mer informasjon om aktuelle tariffavtaler som regulerer ditt arbeidsforhold på arbeidsplassen.


Se eventuelt vår side om lønn.


Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med Ung.no


Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.


Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Utdanning
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om utdanning