Emma: Jeg sendte en melding til mine nærmeste og fortalte dem at jeg var bi..... Les innlegg

Kommentaren

Spørreundersøkelse ung.no (colourbox.com)
Spørreundersøkelse ung.no (colourbox.com)

Hva er førstegangsvitnemål og hva har det å si?

 

Spørsmål

Hei! Mine spørsmål er følgende: 1. Hva er førstegangsvitnemål og hva har det å si i forhold til videre utdanning etter videregående? 2. Om man av en eller annen grunn ikke har fått utdelt førstegangsvitnemålet, får man da ikke søkt seg inn på høyskoler og universitet? Og hvis man ikke får det, hva må man da gjøre for å få førstegangsvitnemålet?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for spørsmål!


Et førstegangsvitnemål er noe man får dersom man har fullført og bestått videregående opplæring på normert tid. Du vil kunne konkurrere i kvoten for førstegangsvitnemål (50 % av studieplassene) dersom du har et førstegangsvitnemål som gir generell studiekompetanse og dersom du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker. Hvis du har fått et vitnemål som ikke er et førstegangsvitnemål kan du likevel søke om opptak til høgskoler og universiteter, men du konkurrerer kun i ordinær kvote.

Les mer om kvote for førstegangsvitnemål hos Samordna opptak og i artikkelen under dette svaret.

Hilsen Samordna opptak i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Førstegangsvitnemål og ordinær kvote - for opptak på videre studier

Nok studiepoeng (foto: Endre Hesthagen)

Skal du snart søke høgskoler/universitet? Usikker på hvordan du ligger an og hvilken kvote du vurderes i når du søker? Merk at i kvoten for førstegangsvitnemål er det ofte litt lavere poenggrenser for å komme inn enn i ordinær kvote.

Les mer


Tilbake til spørsmål og svar om Opptakskrav
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om opptakskrav