Hopp til hovedinnholdet

Er det krav til oppmøte i FAU?

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei FAU har ved vår skole fattet et vedtak jeg er uenig i . Jeg får tilbakemelding om at jeg må innrette meg etter en demokratisk prosess som er fattet av FAU. Det jeg lurer på. Det er i alt 28 representanter i FAU. Da vedtaket ble fattet var kun 10 av representantene til stede. Er det et krav til oppmøte før en kan hevde at det har foregått en demokratisk prosess?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, flott du tar kontakt! 

FAU er et rådgivende organ som skal blant  annet sikre  medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Det er ikke lovhjemlet noe krav til oppmøtet, eller hvordan beslutningsprosessene skal være. Som jeg skrev i begynnelsen er FAU et rådgivende organ. Det betyr at skolen/rektor ikke har noe plikt til å følge det som blir vedtatt i FAU. 

Vennlig hilsen Ole Marius Vollen, elev- og lærlingombudet i Telemark.   

i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Valg, demokrati og samfunn
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om valg, demokrati og samfunn