Hopp til hovedinnholdet

Hvorfor er et demokratisk samfunn et "riktig" samfunn?

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Hva er det som tilsier at et demokratisk samfunn er det "riktig" samfunn? Spør om dette fordi dere ikke har inkludert andre ideologier i emne listen. Er dog klar over at Norge er et demokratisk samfunn. Digger nettsiden deres! Hilsen gutt 16

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Hyggelig at du liker siden!

Ung.no er en side med informasjon til ungdom i Norge om det norske samfunnet. Siden Norge er et demokrati, er det naturlig at "demokrati" er i emnelisten, mens styreformer som diktatur, anarki eller opplyst enevelde ikke er det.

Når det gjelder spørsmålet om hva som tilsier at demokrati er den riktige måten å organisere et samfunn på, er dette selvsagt noe man kan diskutere. Samtidig er det bred enighet, for eksempel i FN, om at demokrati er en grunnleggende verdi for å sikre alles individuelle rettigheter og frihet.

Lenke til FNs nettside om demokrati 

"Demokrati" kan nok ha ulik betydning i ulike land og regioner. Man kan snakke om grader av demokrati, hvor reelt et demokrati er, og hvor direkte innbyggerne i et land kan påvirke demokratiske prosesser.

Dette er diskusjoner som blant annet er en del av faget statsvitenskap, som er en del av læreplanen i samfunnsfag gjennom hele skolen, og som du kan fortsette å studere på universiteter i Norge eller utlandet når du er ferdig med skolen.

Hilsen Barneombudet

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Valg, demokrati og samfunn
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om valg, demokrati og samfunn