Hopp til hovedinnholdet

Hvis vi stiller oss bak et parti, må vi stå for alt de mener.

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Hei, har vi demokrati i Norge? Jeg vet vi sier vi har demokrati, men slik jeg ser det har vi kun noen få alternativer? Hvis vi stiller oss bak et parti, må vi stå for alt de mener. Til dags dato har jeg ikke funnet noen som passer meg over 30%. Så mitt spørsmål er; har vår stemme noe å si? Burde vi ikke kunne stemme på enkeltsaker? Burde ikke politikere argumentere med hva som er rett og galt, og hva som er det beste for fellesskapet? Burde ikke media konsentrere seg om fakta? Beklager for meg ser politikere trenger X-factor for å lede landet vårt. Mulig jeg er ung og dum, men demokrati virker mer som en illusjon av valgfrihet, enn valgfrihet selv.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for spørsmål!


Det er nok mange som føler slik du gjør, veldig få er enige i alle saker. Dette gjelder også politikerne selv. Innad i hvert parti gjøres både diskusjoner og forhandlinger mellom partiets medlemmer før man bestemmer hva som skal være partiets program og standpunkt i forskjellige saker. Dette er en del av demokratiet og parlamentarismen. For å skape en helhetlig politikk over tid er det helt nødvendig med en regjering som får utforme politikken, samtidig som denne regjeringen kontinuerlig må ha støtte i Stortinget for sin politikk og saker. Stortinget er de folkevalgte som skal representere velgerne. Din stemme i valg påvirker altså denne sammensetningen. Og vil du at din stemme skal få enda større betydning, meld deg inn i et politisk parti. Der kan du være med på å utforme partiets politikk, slik at dine synspunkt blir hørt i hver enkelt sak.

 

Det er også en del åpenbare svakheter ved "sak-til-sak-politikk". Eksempelvis blir helheten i samfunnet vanskelig å ivareta, og man vil ha store utfordringer med å sette noen til ansvar for politikken som føres og avgjørelser som tas. I tillegg er erfaringene fra folkeavstemninger dessverre at oppslutningen blant folk ikke er noe høyere når det er snakk om å stemme på enkeltsaker.

 

Det er veldig interessante tanker du har rundt dette, og det finnes mye litteratur på området som jeg tror du vil synes er spennende. Som en begynnelse kan du for eksempel sjekke ut pensumlisten i politisk teori ved UiO. Hvis du helst vil lese på norsk så anbefaler jeg særlig disse bøkene:

 

  • Malnes, Raino og Midgaard, Knut (2009): Politisk tenkning
  • Midgaard, Knut og Rasch, Bjørn Erik (2004): Demokrati - vilkår og virkninger
  • Rasch, Bjørn Erik (2004): Kampen om regjeringsmakten

 

Fortsett med å stille spørsmål ved hvordan samfunnet fungerer, for det er slik samfunnet kan utvikle seg videre! :)

Hilsen statsviteren, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Valg, demokrati og samfunn
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om valg, demokrati og samfunn