Hopp til hovedinnholdet

Lettere for innbyggerne i dag å hatt et rent demokrati

Jente 17 år
 

Spørsmål

I Norge har man indirekte demokrati. Etter min mening ville det vært lettere for innbyggerne i dag å hatt et rent demokrati. Da ville man kunne stemt på hver enkelt sak i stedet for å måtte velge representanter for en fireårig periode. Jeg og mange andre har store vanskeligheter med å velge ett parti, og jeg tror dette kan være en delårsak til at det ikke er så mange unge som man skulle ønske som bruker stemmeretten. Om man er positiv til noe bra, er man på samme tid postitiv til noe negativt. Dette forvirrer og føles på samme tid svært urettferdig. Hva er årsaken til at man har et indirekte demokrati? Er dette systemet virkelig så demokratisk som det norske folk ønsker det?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei hei!


Dette er spennende tanker, og du er langt i fra den eneste som synes det er vanskelig å identifisere deg med et enkelt parti. Dette gjelder også politikerne selv. Innad i hvert parti gjøres både diskusjoner og forhandlinger mellom partiets medlemmer før man bestemmer hva som skal være partiets program og standpunkt i forskjellige saker utad. Dette er en del av demokratiet og parlamentarismen. For å skape en helhetlig politikk over tid er det helt nødvendig med en regjering som får utforme politikken, samtidig som denne regjeringen kontinuerlig må ha støtte i Stortinget for sin politikk og saker. Stortinget er de folkevalgte som skal representere velgerne. Din stemme i valg påvirker altså denne sammensetningen. Og vil du at din stemme skal få enda større betydning, meld deg inn i et politisk parti. Der kan du være med på å utforme partiets politikk, slik at dine synspunkt blir hørt i hver enkelt sak.

 

Det er også en del åpenbare svakheter ved "sak-til-sak-politikk". Eksempelvis blir helheten i samfunnet vanskelig å ivareta, og man vil ha store utfordringer med å sette noen til ansvar for politikken som føres og avgjørelser som tas. I tillegg er erfaringene fra folkeavstemninger dessverre at oppslutningen blant folk ikke er noe høyere når det er snakk om å stemme på enkeltsaker.

 

Det er veldig interessante tanker du har rundt dette, og det finnes mye litteratur på området som jeg tror du vil synes er spennende. Som en begynnelse kan du for eksempel sjekke ut pensumlisten i politisk teori UiO. Hvis du helst vil lese på norsk så anbefaler jeg særlig disse bøkene:

 

  • Malnes, Raino og Midgaard, Knut (2009): Politisk tenkning
  • Midgaard, Knut og Rasch, Bjørn Erik (2004): Demokrati - vilkår og virkninger
  • Rasch, Bjørn Erik (2004): Kampen om regjeringsmakten

 

Fortsett med å stille spørsmål ved hvordan samfunnet fungerer, for det er slik samfunnet kan utvikle seg videre! :)

Hilsen statsviteren, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Valg, demokrati og samfunn
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om valg, demokrati og samfunn