Hopp til hovedinnholdet

Vil en henlagt politisak kunne få konsekvenser for om jeg får drosjeløyve?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, Det var I 2011. Jeg og min kona hadde diskusjon og hun ringte til politi og sa at jeg vil slå hun. hun sa at han vil slå meg og tok hånden min og brukt vold mot meg. så politi sa til meg at jeg må gå ut av leiligheten til hun roe seg. alt gikk bra mellom jeg og min kona etter noen timer. Etter ca. 3 uker fikk hun fra politi et brev som sier at saken er registerert hos vold avdeling på politiet. Nå søkte jeg kjøreseddel for drosje og politiet sa at det ble anmeldt på meg og saken ble helagt men de skal vurdere saken. Vil dette stå mot å få kjøreseddel?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Etter yrkestransportloven § 37c er det et vilkår for å få kjøreseddel at du er over 20 år og at politiet ikke finner deg "uskikket" til å være drosjesjåfør.
(vandelskravet)

Norges taxiforbund opplyser på sine hjemmesider at vandelskravet ikke anses oppfyllt dersom søker er fradømt rett til å drive næringsvirksomhet, ilagt straff for en alvorlig lovovertredelse eller ilagt straff for alvorlige, gjentatte overtredelser av bestemmelser om førernes kjøre- og hviletid, kjøretøyets vekt og dimensjoner, trafikksikkerhet og lønns- og arbeidsvilkår innen transportyrket.

Du opplyser at din sak er henlagt fra politiets side. Det betyr at politiet ikke har funnet hendelsen tilstrekkelig bevist, at du ikke er dømt for noe og at du ikke har fått noe straff. Hendelsen vil derfor ikke stå på politiattesten din. Hendelsen vil derfor ikke ha noen innvirkning på om du anses som skikket til å ha kjøreseddel.

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold