Hopp til hovedinnholdet

Alkohol, vold, fest, slslag mot person

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Jeg var på fest i helgen en offentligbyggdafest, kom i en situasjon der jeg slo ned en gutt på 16 år. Det var kunn jeg som slo. Dagen etterpå fikk jeg høre at han var alvorlig skadd og måtte på legevakt. og deretter måtte han på sjukehuse og opperere et bein som var knekt rett under øyet. Jeg er 17 år. Jeg er blitt anmdldt, hva kommer til å skje nå?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei 

Legemsfornærmelse straffes i utgangspunktet etter straffeloven § 228 med bøter eller fengsel inntil 1 år. Dersom volden medfører skade, kan fengselsstraffen være inntil 4 år.

Straffutmålingen i den enkelte sak vil komme an på mange forhold, som for eksempel gjerningsmannens subjektive forhold, tidligere straffehistorie osv. Generelt kan det imidlertid sies at straffen for en legemsfornærmelse som ikke har ført til noen skade vanligvis vil bli utmålt til en bot. Unntak kan tenkes der gjerningsmannen også tidligere har blitt dømt for voldsforbrytelser. Fengselsstraff er mest praktisk der det har inntruffet en skade av noe mer alvorlig art, eller der hvor gjerningsmannen har en voldelig forhistorie.

Det er vanskelig for meg å si konkret hva som kommer til å skje i din sak. Hvis du har blitt anmeldt er det opp til Politiet å etterforske saken. Hvis du vil vite mer konkret i forhold til din sak anbefaler jeg deg å ta kontakt med Politiet. Jeg kan kun si noe generelt om straff for vold.

Det kan være aktuelt for deg å be om at saken blir tatt opp i Konfliktrådet i stedet. Se mer i artikkelen nedenfor om Konfliktrådet!

Med vennlig hilsen

Juristen (www.ung.no)

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Bruk Konfliktrådet

Hender (colourbox.com)

Konfliktrådet hjelper vanlige mennesker i en konfliktsituasjon, helt gratis. Meglere fra konfliktrådet hjelper deg å finne en løsning på alle typer konflikter - uten at det kommer på det ordinære rullebladet.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold