Hopp til hovedinnholdet

Hvilke lover beskytter vektere og billettkontrollører?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

Har noen spørsmål angående vektere og billettkontrollører på trikk, t-bane og tog. Beskyttes disse av noen spesielle lovverk? Jeg har sett i media at disse ofte handler utenfor myndigheten sin. Om jeg føler de på noen måte krenker meg eller er unødvendig hardhendte, kan jeg sette meg til motmæle uten å risikere strengere straff?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det er ikke noen egne lover som gjelder kun for vektere og billettkontrollører. 
I utgangspunktet kan ikke vektere bruke andre maktmidler enn det du og jeg kan. Det betyr at en vekter kan stanse og holde fast en forbryter som tas på fersken, men at han eller hun straks skal tilkalle politi. Straffeprosessloven tillater borgerarrest når lovbruddet har en strafferamme over seks måneders fengsel og den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor. I tillegg gir nødvergeparagrafen i straffeloven en som blir angrepet rett til å forsvare seg selv.

Hvis du blir stoppet på trikken uten gyldig billett, og du nekter å oppgi opplysninger om hvem du er slik at de kan få skrevet ut en bot til deg, har både vektere og billettkontrollører lov til å holde deg igjen til politiet kommer. Vektere og billettkontrollører kan ikke bruke mer makt enn det som er nødvendig for å holde deg tilbake. 

Hvis du tar til motmæle eller går til angrep på en vekter eller billettkontrollør har de rett til å bruke den makten som er nødvendig for å avverge angrepet. Det er dette som kalles nødverge. Hvis en vekter eller billettkontrollør må bruke nødverge for å avverge et angrep fra deg er det du som risikerer å bli straffet, ikke dem. Hvis du vil unngå problemer i forhold til dette er det lureste du kan gjøre å forholde deg helt rolig og samarbeide hvis du blir tatt i en billettkontroll. 

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold