Hopp til hovedinnholdet

Krav til vandel

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei. personer som er siktet/mistenkt for vold mot barn . Kan de aldri igjen være trener i idrett for barn og ungdom eller jobbe i barnehage eller generelt innen helse ?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Du sier at spørsmålet gjelder "vold mot barn", men du sier ikke noe om hva personen er dømt for: hvilken straff man har fått/hvilken bestemmelse i straffeloven man er dømt etter.

Reglene om vandelskrav/politiattest er ganske kompliserte, og det er stor forskjell fra yrke til yrke, hva man er dømt for, om man var under eller over 18 år når man gjorde handlingen osv.

Både helsepersonell og de som jobber i frivillige organisasjoner må fremlegge såkalte "barneomsorgsattester", jf. politiregisterloven § 39. Det betyr at arbeidsgiver har krav på å få vite om du er dømt for overgrep mot barn. Men det er forskjell på om det er begått fysisk vold mot barn og om det er begått seksuelle overgrep mot barn.

Når det gjelder helsepersonell, er spørsmålet om krav til vandel regulert i lov om helsepersonell § 20 a.

Frivillige organisasjoner som idrettslag, speidergrupper og sangkor kan også innhente politiattest. Ordningen har hjemmel i politiregisterforskriften §34-1.

Når helsepersonell, barnehage- og skoleansatte, og ansatte i frivillige organisasjoner skal fremlegge en politiattest, er det for at arbeidsgiver skal kunne se om du er "siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse" av straffelovens bestemmelser om overgrep mot barn.

(Når det står siktet og tiltalt for noe, så mener man dersom saken ikke er ferdigbehandlet. Dersom man en gang var siktet for noe, men ikke funnet skyldig, så vil ikke dette fremgå av en attest. Men hvis man er siktet og saken fortsatt er i rettsappratet, så skal dette eventuelt tas med i en attest.)

Hvis det er lovbrudd av mindre alvorlig art, så vil de antagelig ikke bli tatt med på en politiattest hvis det er mer enn 5 år siden hendelsen skjedde. De mest alvorlige lovbruddene vil kunne bli tatt med uansett hvor lang tid tilbake det er siden det skjedde. Les mer om det i politiregisterloven § 40 og § 41.

Som du skjønner er det vanskelig å svare konkret på spørsmålet ditt. Du må i så fall være mer konkret på hvilken type yrke, og hvilken hendelse som skjedde.

Uansett, så er det slik at man kan sende inn en søknad på en stilling - selv om man er dømt for vold mot barn. Da vil det være opp til arbeidsgiver å vurdere om de mener at du er egnet for jobben (selv om de får kjennskap til at du er dømt i en straffesak).

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Nærbilde av gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer

Disse yrkene og utdanningene krever politiattest

Politimann (colourbox.com)

Det er svært mange forskjellige lover og forskrifter som avgjør hvem som kan kreve politiattest. Listen du ser her, inneholder derfor bare noen eksempler på slike yrker og utdanninger.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold