Hopp til hovedinnholdet

Hva er mine rettigheter når jeg utsettes for vold i mitt eget hjem?

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Hei! Det utbrøt en slosskamp mellom meg og min mor, jeg gjorde ikke noe annet en å dytte hun, men hun slo og dyttet meg mens stefaren min prøvde å skille oss, hun kom med kommentarer før slosskampen som "skal du ha bank" "jeg skal slå deg" og mye mer, stefaren gjorde ikke noe men skilte meg og moren min. Jeg har et synlig merke etter slosskampen. Hva kan jeg gjøre med dette? Hva er mine rettigheter? Hva kan straffen være? Og hva burde jeg gjøre? Dette er noe som jeg ikke vil skal gjenta seg! Om dere kunne lagt inn lover og regler for meg som ble utsatt for vold i mitt eget hjem sånn at jeg kan si mine rettigheter til dem.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei gutt 17 og takk for at du skriver til oss!
Du skriver at moren din har slått og dyttet deg, samt kommet med trusler om at "skal du ha bank," og "jeg skal slå deg." I Norge har vi en egen lov, barneloven, som gjelder for alle barn og unge under 18 år. Den sier at alle former for vold er forbudt. Det er straffbart å utsette noen for vold, det går frem av straffeloven paragraf 228 som sier at " Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden Maade fornærmer ham paa Legeme, eller som medvirker hertil, straffes for Legemsfornærmelse med Bøder eller med Fengsel indtil 1 Aar."
 
Jeg vil i første omgang råde deg til å ringe Alarmtelefonen for barn og unge på nummer 116 111. Detter er en nødtelefon for barn og unge som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt hjemme. De kan bidra til å finne hjelp i kommunen hvor du bor. Du kan også kontakte barnevernstjenesten i kommunen hvor du bor direkte. Jeg vil også råde deg til å snakke med noen om hvordan du har det hjemme, kanskje kan helsesøster være et alternativ?
 
Vennlig hilsen psykologen
 
Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge

Alarmtelefonen 116111

Noen opplever dessverre omsorgssvikt, overgrep og vold hjemme. Er du en av dem eller kjenner du noen som lever under slike forhold? Ring Alarmtelefonen på 116 111 - de vil hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil!

Les mer

Opplever du vold hjemme?

Trist gutt i vindu (www.colourbox.com)

Noen opplever at hjemmet er et sted der de er redde, må være på vakt og passe på hva de sier og gjør. Sånn skal det ikke være.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold