Hopp til hovedinnholdet

Jeg har blitt dømt for vold, kan jeg bli sykepleier?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, jeg ble domt for vold mot konduktøren i Danmark, Men jeg har ikke brukt vold, ble dømt til 30 dagers ubetinget fengsel.( Utenlandskdom) Jeg vil bli sykepleier og det kreves politiattest, jeg har alltid drømt om å bli sykepleier, og hjelpe mennesker. kan jeg bli sykepleier? Gjør det noen konsekvenser i framtiden etter er ferdig utdannet? Takk for svar:)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Slik jeg forstår lovverket, gjelder det forskjellige regler for innholdet i politiattestene avhengig av om man skal jobbe i den kommunale helse - og omsorgstjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

For arbeid som sykepleier i spesialisthelsetjenesten (sykehus, etc.) er det kun krav om politiattest hvis man skal jobbe med barn eller psykisk utviklingshemmede. Hvis man skal jobbe med barn, er det bare de aller groveste voldslovbruddene som vil være registrert (se helsepersonelloven § 20a, jf. politiregisterloven § 39 første ledd). Hvis man skal jobbe med psykisk utviklingshemmede, vil ingen voldslovbrudd fremgå.

For å kunne få jobb som sykepleier i den kommunale helse - og omsorgstjenesten må man derimot legge fram politiattest der alle voldslovbrudd vil fremgå (se helse - og omsorgstjenesteloven § 5-4.) Dette vil kunne få konsekvenser for om man blir ansatt.

Kravet om politiattest etter helse - og omsorgstjenesteloven § 5-4 gjelder også for sykepleierstudenter, som gjerne har praksisperiode(r) i den kommunale helse - og omsorgstjenesten. Ifølge nettsidene til Høgskolen i Oslo og Akershus, skal sykepleierstudenter levere politiattest både i forbindelse med studiestart og i forkant av at de skal ut i praksis. Jeg forstår dette slik at alle som skal studere sykepleie må legge frem politiattest etter helse - og omsorgstjenesteloven § 5-4. 

Spørsmålet er om dommen - som ble avsagt i Danmark etter dansk rett - vil fremgå av politiattesten din. I Norge har vi regler i politiregisterloven om utlevering av opplysninger til andre landsmyndigheter på visse vilkår. Jeg antar at Danmark har tilsvarende bestemmelser. For å få et helt sikkert svar, kan du kontakte politiet og spørre.

Jeg vil uansett anbefale deg å kontakte aktuelle studiesteder, forklare situasjonen, og spørre om hvilken praktisk betydning denne dommen eventuelt kan få for dine muligheter til å studere sykepleie.  

Lykke til!

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Nærbilde av gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer

Når blir saker på rullebladet fjerna? Og får det betydning for jobb?

Gutt sitter foran PCen (colourbox.com)

Har du fått en anmerkning på rullebladet og redd for at det skal følge deg resten av livet?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold