Hopp til hovedinnholdet

Om noen slår meg, bare en gang, og jeg blir VELDIG forbanna og banker denne personen til blods Hva er konsekvensene?

Gutt 15 år
 

Spørsmål
jeg lurer på, om noen slår meg, bare en gang...og jeg blir VELDIG forbanna, og ganske enkelt, banker denne personen til blods..hva er konsekvensene ? og har jeg gjort noe veldig ulovlig?
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

I strafferetten har man noe som kalles for provokasjon og retorsjon. Dette er straffefritaksgrunner, og følger av straffeloven § 228 tredje ledd. Det er i utgangspunktet bare i tilfeller av legemsfornærmelser og æreskrenkelser, at provokasjon og retorsjon kan frita for straff. Det betyr at dersom noen slår deg, kan du bli straffefri dersom du slår tilbake som en følge av at du blir provosert. Gjengjeldelsen må imidlertid være forholdsmessig. Et eksempel kan være at noen slår deg i ansiktet med flat hånd eller kaster mat på deg. Du blir ikke fritatt for straff dersom du slår vedkommende til blods på grunn av dette, da er det ikke forholdsmessighet mellom forholdene.

Når du slår noen til blods, som du sier, er det da snakk om at du skader noen på legemet (legemsbeskadigelse). Dersom du slår noen til blods, er dette straffbart etter straffeloven §§ 229 til 232. Disse bestemmelsene regulerer legemsbeskadigelse, grov legemsbeskadigelse og legemsbeskadigelse med særlig farlig våpen, og har en høyeste strafferamme på 21 år, avhengig av alvorlighetsgraden av handlingen. Det er bare nødverge som kan være en straffefritaksgrunn i tilfeller med legemsbeskadigelse, men dersom noen slår deg en gang og du banker dem til blods er det ikke snakk om nødverge. Nødverge skal på lik linje med retorsjon være forholdsmessig, altså at handlingen må være nødvendig for å forsvare seg mot handlingen man blir utsatt for. Det er ikke nødvendig å slå noen til blods, for å forsvare seg mot et enkelt slag. Det er mange momenter som tas i betraktning når man vurderer om en handling er foretatt i nødverge, så dette er noe som må vurderes individuelt i det konkrete tilfelle. Men i det tilfellet du beskriver, er det ikke grunnlag for straffefrihet. Dersom noen slår deg, og du banker vedkommende til blods er dette ulovlig. Konsekvensene for deg dersom du gjør dette, kan bli fengselsstraff etter § 229.

Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold


Quiz: Hva vet du om ytringsfrihet?

Hva vil det si at du har ytringsfrihet?